09-07-2021

Bli kjent med årets sommerstudenter

Ateas sommerstudenter i Haugesund og Trondheim studerer alle ved NTNU i Trondheim. I sommer skal de samle inn datatrafikk for Haugesund kommune og videreutvikle Ateas konsept «PC som en tjeneste».

Avbildet (t.v.): Ludvik Kasbo, André Torvestad og Sunniva Bjelland Strømseng. 

Samler inn datatrafikk for Haugesund kommune 

Årets sommerstudenter i Haugesund er Ludvik Kasbo, Sunniva Bjelland Strømseng og André Torvestad. De skal jobbe på et samarbeidsprosjekt mellom Atea og Haugesund kommune, hvor målet er å telle trafikken i byen. Kommunen har gått til innkjøp av kameraer med software som bruker datasyn og kunstig intelligens til å gjenkjenne gående og kjøretøy, og etter hvert også syklende. Oppgaven deres er å lage telleregler, samt lage et autonomt system som samler inn og lagrer data som kommunen kan bruke i planlegging. Dette er ett av flere prosjekter knyttet til «Sildikon Valley», som er et samarbeid på tvers av kommuner og bedrifter på Haugalandet. 

Avbildet (t.v.): Ingeborg Løkka, Simen Bergset, Sander Haukdal Larsen, Jørgen Aasvestad og Airin Thodesen.

Videreutvikling av «PC som en tjeneste»

Sommerstudentene i Trondheim er Airin Thodesen, Jørgen Aasvestad, Ingeborg Løkka, Simen Bergset og Sander Haukdal Larsen. I løpet av seks uker skal studentene se på mulighetene for å videreutvikle og lage en «business case» for Ateas konsept «PC som en tjeneste». Der skal de innhente store mengder data, både gjennom intervjuer av brukere, samtaler med interne ressurspersoner og markedsundersøkelser. 

Hvordan er en vanlig dag?

– Vi begynner hver dag med et morgenmøte for å snakke om hvordan ting gikk dagen før og hva som er dagens plan. Deretter jobber vi til rundt 11-12, da er det tid for lunsj. Som oftest har vi ett eller flere møter i løpet av dagen, ellers arbeider vi med utvikling av systemet, sier Ludvik. 
 
En vanlig dag starter ofte med en kaffekopp og et kjapt morgenmøte der vi går gjennom status og hva vi skal gjøre den dagen. Deretter kan det være ganske variert. Noen dager er preget av mange møter, både gjennom Teams og fysisk her på kontoret, mens andre dager får vi mer tid til individuelt arbeid. I tillegg prøver vi å få noe bevegelse, enten ved å ta en gåtur rundt bygget, eller et slag shuffleboard. Arbeidsoppgavene er varierte, og vi er heldige som får arbeide tett på alle de flinke ansatte på Trondheimskontoret, sier Airin.   

Hvordan er det å være sommerstudent i Atea?

Det er veldig gøy! Kollegaene har vært veldig imøtekommende og hyggelige, allerede fjerde dagen fikk vi være med på Ateas sommerfest. Vi lærer også utrolig mye hele tiden, mye fordi de i Atea er veldig opptatt av å dele kompetanse med hverandre. Dersom vi lurer på noe er det alltid noen som har peiling på temaet, og som er gira på å hjelpe til. Vi har det veldig fint, sier Sunniva. 
 
– Å være sommerstudent i Atea er veldig spennende. De ansatte ved Atea sitt Trondheimskontor er veldig imøtekommende og er ikke vonde å be når man har spørsmål. Dette gjør sommerprosjektet til en mulighet for å lære mye nytt, både innen ulike fagfelt, men også om hvordan det er å jobbe i en større bedrift. Tross korona har vi også klart å få til en del sosialt, noe som er veldig gøy og lager ett godt samhold i gruppen, sier Ingeborg. 

Hva ønsker dere å få ut av sommerprosjektet? 

– Vi ønsker først og fremst å kunne gjøre en jobb som er nyttig og verdifull for Haugesund kommune. Teknologien vi har fått muligheten til å jobbe med er spennende og full av muligheter. Det å kunne bidra til å pushe verden bitte litt videre når det kommer til «data driven decision making» er noe vi finner meningsfullt. Ikke minst så ønsker vi alle å lære så mye som mulig. Vi skal forstå, lære og utvikle oss som ingeniører, vi har ikke utelukkende fokus på å levere, sier André.  
 
– Vi ønsker å bli bedre kjent med Atea som bedrift, og få et innblikk i de ulike arbeidshverdagene som finnes på arbeidsplassen. Samtidig ønsker vi å kunne benytte våre ulike studiekompetanser i samspill med hverandre, slik at vi i fellesskap kan produsere et resultat med nytteverdi for Atea, sier Jørgen.

Hvor langt har dere kommet i prosjektet?

– Vi er nå ferdig med to av seks uker og de første ukene har vært spennende, utfordrende og ikke minst ekstremt lærerike. Vi har måtte jobbe og lære effektivt innenfor emner vi knapp kunne noe om på forhånd. Men nå har vi gjort de viktigste tekniske valgene, spesifisert hva vi ønsker å ende opp med i slutten av prosjektet, gjort oss kjent med teknologien vi skal bruke og laget mesteparten av oppsettet for dataflyten, sier Sunniva. 
 
– Jeg vil si at vi har kommet godt på vei. Samtidig kjenner vi på følelsen av at desto dypere vi dykker ned i materien, desto flere elementer og perspektiver dukker opp. Dette gjør at kompleksiteten tiltar for hver dag som går; med stadig nye interessenter som må taes hensyn til i den endelige leveransen. Samtidig er det nok akkurat det som gjør dette til et så utrolig spennende prosjekt. Og med det støtteapparatet Atea har tilgjengeliggjort for oss føler jeg med trygg på at prosjektet vil resultere i en leveranse av høy verdi - både på kort og lang sikt, sier Sander.  

Hva har dere lært hittil av å jobbe med prosjektet?

– Da vi begynte hadde vi aldri hørt om Microsoft Azure, som er det programmet vi har brukt til å utvikle systemet. Vi har veldig mye mer å lære her, men vi har lært en del! Vi har også lært om hvordan man bør jobbe med et prosjekt, med planlegging og delmål underveis. I tillegg lærer vi mye om hvordan det er å jobbe i et konsulentselskap, da dette er første gang noen av oss har en relevant sommerjobb. Dette er bare etter to uker, vi satser på å lære enda mer de neste fire, sier André. 
 
Vi har lært at PC som en tjeneste er en kompleks totalleveranse som krever veldig mye av leverandøren. Atea er en stor bedrift og det er veldig mange forskjellige avdelinger som er innblandet i tjeneste. Det å knytte de ulike delene av leveransen sømløst sammen er alfa og omega. Siden vi har fått være fysisk på kontoret, og også hatt noen sosiale sammenkomster, har vi blitt godt kjent, både innad i teamet, men også med mange av de flinke menneskene som jobber i Atea, sier Simen.

Dette er årets sommerstudenter:
  • Ludvik Kasbo studerer til å bli sivilingeniør i Produktutvikling og produksjon ved NTNU i Trondheim. Han spesialiserer seg i robotisering og automatisering.

  • Sunniva Bjelland Strømseng tar en integrert master i Fysikk og matematikk ved NTNU i Trondheim. Hun har valgt Industriell matematikk som hovedretning. 

  • André Torvestad studerer Kybernetikk og robotikk ved NTNU i Trondheim. Til høsten skal han til Barcelona på utveksling.

  • Airin Thodesen tar en integrert master i Industriell Økonomi og Teknologiledelse ved NTNU i Trondheim. Der spesialiserer hun seg på datateknologi som teknologiretning med kunstig intelligens.
  • Jørgen Aasvestad studerer master i Datateknologi ved NTNU i Trondheim. Han har en bachelorgrad i dataingeniør fra NTNU.

  • Ingeborg Løkka studerer master i Økonomi ved NTNU i Trondheim. Hun arbeider som studentassistent i matematikk ved Instituttet for økonomi ved NTNU.

  • Sander Haukdal Larsen studerer ved NTNU’s Entreprenørskole. Studiet kombinerer faglig fordypning innen strategi, økonomi og forretningsutvikling med praktisk erfaring som gründer i egen bedrift.

  • Simen Bergset studerer Sivilingeniør: Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet ved NTNU Trondheim. Samtidig tar han en bachelorgrad i samfunnsøkonomi som han vil fullføre samtidig som sivilingeniørstudiet.