05-11-2018

Atea i bresjen for kompetanseutvikling innen IT-sikkerhet

De seneste årene har det vist seg å være utfordrende å finne rett kompetanse innenfor IT-sikkerhet. Dette skapte grobunn for et karriereprogram for unge mennesker med kompetanse og interesse for fagområdet. For andre år på rad søker Atea nå etter kandidater til 2019 kullet hvor vi utdanner Cyber Security Sales-spesialister.

Audun Risberg
Audun Risberg
National Advisor InfoSec

I takt med digitaliseringen av samfunnet oppstår det en økning i behovet for mennesker med relevant kompetanse innenfor IT. I følge EUs målinger av digital adopsjon blant de europeiske landene, kommer Norge ut helt i toppen. Dette bekrefter det vi også hører i andre forum: Norge leder an i den digitale revolusjonen. Vi kan derfor nyte godt av fordelene forbundet med å være en first movers. Teknologiselskapene ser derfor ofte til Norden og Skandinavia når innovasjoner skal møte markedet. Vi får tilgang på ny teknologi først og er således i en unik posisjon for å dra nytte av nye løsninger, som igjen blir en akselerator for digitalisering.  

Alt dette er bra, men det fører også med seg noen utfordringer som stadig blir tydlige og mer reelle. På lik linje med teknologiselskapene, ser også de kriminelle aktørene norske bedrifter som attraktive mål. I Politidirektoratets «Trusler og utfordringer innen IKT-kriminalitet (2017)» er det med tydelige ord vi leser at IKT-truslene stiger i takt med teknologiutviklingen og at denne type kriminalitet kommer til å påvirke nordmenn i økende grad i årene som kommer. Som en ledende aktør i sikkerhetsmarkedet ser vi i Atea også tydelig hvordan angrepsformene stadig utvikler seg og treffer kundene våre i nye flasetter og valører.   

Hvordan skal vi klare å opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå, når innovasjon ofte går på bekostning av sikkerhet og vi allerede har knapphet på sikkerhetsressurser?

I tech-bransjen snakker vi ofte om «vertikaler» hvor man tilrettelegger for utvikling og vekst. Enten i form av et fagområde, en organisatorisk enhet eller et satsningsområde. For informasjonssikkerhet sin del er vi nødt til å tenke «horisontaler». Sikkerhet må ha en dedikert plass i all digital-, utvikling, strategi, implementasjon, design og arkitektur. Dette skaper et enormt behov for kompetanse innenfor digital sikkerhet. I NIFU rapporten «IKT-sikkerhetskompetanse i arbeidslivet – behov og tilbud» fra 2017, ble det anslått at vi i Norge vil ha et kompetansegap på 4 100 personer i 2030. Trekker vi det enda lengre viser en relativt fersk rapport fra ICS at vi på verdensbasis i dag har et kompetansegap på rundt tre millioner mennesker, hvorav 142 000 av dem tilskrives Europa.

”I Norge vil vi i 2030 ha et kompetansegap på 4100 personer.”

Mange av undersøkelsene rundt bemanningsutfordringene innenfor informasjonssikkerhet unnlater å ta med forhold som kan virke modererende på fremtidsutsiktene. Artificial Intelligence vil kunne bidra til mer sikre løsninger, og regulatoriske krav tvinger produsenter til å levere «security by design» i sine løsninger. Likevel setter undersøkelsene fokus på et ufravikelig problem; Norge mangler personer med sikkerhetskompetanse og gapet er økende. Det er derfor gledelig å se at stadig nye studier innenfor IKT-sikkerhet blir introdusert i utdanningssektoren. Men med slike utdannelser får man bare dekket deler av behovet. Praktisk erfaring og kjennskap til produsentenes teknologier er avgjørende for å lykkes.  

Vi som aktører i informasjonssikkerhet-markedet er nødt til å ta vår del av ansvaret, og vi oppfordrer alle andre til å gjøre det samme:

I Atea søker vi derfor kandidater til det andre kullet av karriereprogrammet for Cyber Security Sales, hvor vi tilbyr unge mennesker med interesse eller kompetanse på IT-sikkerhet en karrieremulighet innenfor IT-sikkerhet. Sammen med Manpower Business Solutions har vi utviklet et skreddersydd program hvor vi tilrettelegger for personlig utvikling og faglig kompetanse i et selskap som har IT-sikkerhet som ett av sine tre satsningsområder. Her blir det spådd sterk vekst på alle fronter. I år søker vi kandidater til vårt kontor i Oslo og vårt kontor i Trondheim.   

Søknadsfristen er 11. november.

Følg også med på andre ledige stillinger i Atea her.