24-03-2022

Atea får eksklusiv sikkerhetsgodkjenning

Atea er for tredje gang anbefalt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for håndtering av dataangrep.

Thomas Tømmernes i Atea

– Det betyr mye for oss å være ett av fem selskaper i Norge som Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) anbefaler. For oss er IT-sikkerhet gjennomgående og et grunnleggende prinsipp i alle tjenester vi leverer, sier Thomas Tømmernes, IT-sikkerhetssjef i Atea.

NSM laget tilbake i 2016 en godkjennelsesordning for håndtering av dataangrep. Slik at det ble lettere for norske bedrifter å velge leverandører med nødvendig kvalitet og kompetanse.

Strenge kvalitetskrav

– Det er en omfattende og krevende prosess å bli godkjent på nytt. Myndighetene stiller tøffe krav og derfor er jeg ekstra stolt av at vi blir godkjent for tredje gang, forteller Tømmernes.

Ateas Incident Responss Teams er nå godkjent til 2024, etter de strenge kvalitetskravene til NSM.

– Vi har investert betydelig for å bygge opp et av Norges største og mest kompetente IT-sikkerhetsmiljøer. Det viserer også kvalitetsstemplet fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, sier Tømmernes.

Krevende trusselbilde

De neste årene blir det en stor mangel på fagressurser i Norge med IT-sikkerhetskompetanse. Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) anslår at det i 2030 vil mangle over 4000 personer med denne kompetansen.

– Det digitale trusselbildet blir bare mer og mer krevende for norske virksomheter. I 2021 rykket vi ut til fem ganger flere hendelser enn året før. Når vi i tillegg vet at mange virksomheter mangler kompetanse på dette feltet, er det grunn til å bekymre seg. Derfor er det bra at myndighetene viser vei med denne ordning, for alle de som må kjøpe IT-sikkerhet i det private markedet, sier Tømmernes.