Til forsiden
21-12-2021

EU Kode Uke – elevene utvikler apper

To Apple Distinguished Schools – Bogstad Skole i Oslo og Frøyland Ungdomsskole i Time kommune fikk besøk av Apple og Atea i anledning EU Kode Uke

Programmering i skolen ble innført i 2020 med fagfornyelsen. Så hva er programmering? Programmering er de språkene som lar oss kommunisere med datamaskiner og er bygget opp med matematisk logikk og algoritmer. Med det nye læreplanene kom også problemløsning som et viktig element i undervisning. Elevene skal legge mer vekt på strategiene og fremgangsmåtene enn på løsningene. Elevene skal utvikle metoder for å løse problemer og la de gjennom tverrfaglig temaer oppnå forståelse og se sammenhenger i enkeltfag og på tvers av fag.

Hvorfor er programmering og problemløsning ferdigheter elevene trenger? For det første kan det inspirere elever til å bli programmerere etter endt skolegang. I den digitale verden vi lever i, er det behov for å ha et mangfold blant programmerere. Videre er det også viktig at alle får et innblikk i hvordan datamaskinene, mobiltelefonene og nettbrettene vi er omgitt av, virker. Det er viktig å gi kunnskap om de problematiske og etiske sidene ved dette, slik at elevene kan ta gode valg til samfunnets beste.

”Teknologi har betydelig innvirkning på menneske, miljø og samfunn. Teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling står derfor sentralt i dette temaet. Teknologiutvikling kan bidra til å løse problemer, men kan også skape nye. Kunnskap om teknologi innebærer en forståelse av hvilke dilemmaer som kan oppstå ved bruk av teknologi, og hvordan disse kan håndteres”

Når vi tenker på apputvikling, tenker mange av oss på det behovet kodere har for å skrive koden eller skriptet for å faktisk få appen til å fungere. Men det å utvikle en vellykket app avhenger av mye mer enn bare å kunne skrive kode.

En må ha:

  • gode innledende ideer som bidrar til å løse reelle problemer eller utfordringer for mennesker
  • noe som gjør appen intuitiv og enkel for folk å bruke (brukeropplevelse),
  • en visuell og grafisk design for å gjøre den tiltalende for brukere
  • og mye mer....

Under EU Kode Uke, som nylig ble arrangert, inviterte Ateas skoleteam klasser fra Frøyland Ungdomsskole i Time Kommune og Bogstad Skole i Oslo til å designe sin egen app. Basert rundt tverrfaglige tema, koding og problemløsning i den nye læreplanen, ble elevene bedt om å designe en app for å løse et bestemt reelt problem eller utfordring. På Bogstad skole deltok alle på 2. trinn i aktiviteten, og ved Frøyland Ungdomsskole deltok alle elever i fra 8.-10. trinn i aktiviteten.

Aktiviteten startet med en workshop med en Apple Professional læringsspesialist, Eirik Hødne. På grunn av COVID-restriksjoner ledet Eirik workshops over video med elevene og lærerne på skolen.

Eirik tok elevene på begge skolene gjennom en designprosess for å hjelpe dem med å forstå hvordan de designer en inkluderende app. Elevene jobbet i grupper for å brainstorme problemene de ønsket å løse. Så planla de hvordan en app kunne bidra til å løse problemet og deretter begynte de å designe en prototype om kunne bidra til å løse problemet.

Etter den første workshopen med Eirik jobbet elevene sammen med lærerne sine for å fullføre og forbedre appdesignet, og disse ble sendt inn og dømt av et ekspertpanel. Dommerne følte at det var så mange gode ideer og design for apper, at det var umulig å velge en enkelt vinner fra hver klasse. Derfor ble premier tildelt alle elever som deltok med å sende inn et fullført appdesign.

 

Tilnærmingen som brukes i denne aktiviteten passer veldig bra med målene i den nye læreplanen og ferdighetene elevene trenger for å lykkes senere i livet. Elevene jobbet med ferdigheter som problemløsning, samarbeidsarbeid, løsning av virkelige problemer og de fikk uttrykt ideene sine tydelig. For å fullføre aktiviteten måtte elevene også anvende og bruke ferdigheter lært i en rekke pensumfag, dermed støtter aktiviteten også en tverrfaglig tilnærming til læring.

“Det ble en veldig fin økt der noen forbedret sin forrige ide, mens andre fant opp en helt ny app”
Maria Hovind, Lærer Bogstad Skole

"Dette var veldig engasjerende og inspirerende, og en kjekk måte å jobbe på"
Lærer Frøyland Ungdomsskole

"Det var en veldig engasjerende aktivitet som hjalp meg å se at koding handler om mye mer enn bare det å kunne skrive kode og at gode apper starter med en god designprosess"
Elev ved Frøyland Ungdomsskole.