03-02-2018

Til minne om direktøren

Har din virksomhet har kanskje ventet litt for lenge med å tilpasse seg det digitale terrenget?

Person som står foran tre personer og forklarer

Av Sigbjørn Høgne

De ferske og de små løper som harer. De er født i det digitale landskapet. Det ligger i DNA-et deres. Unge ferske virksomheter som vet hvordan de utnytter det digitale terrenget til sin fordel. Din virksomhet har kanskje ventet litt for lenge med å tilpasse seg dette terrenget. Men nå er presset og oppmerksomheten ikke til å stå i mot. Med store muskler og lang erfaring skal forspranget kortes ned. Dere skal igjen bli først og raskest. Det er tid for digitalisering.

Så hva gjør dere?

Ansetter en digitaliseringsdirektør, er ofte svaret. En med know-how, digitalt hode og iver etter gjøre en mastodont effektiv i en ny verden. En som løper motbakkene som Klæbo. Og innen kort tid hviler hun gjerne i fred. Med uforrettet sak. Hvorfor det? Fordi forventningene ikke var avstemt.

Hvilken fest ble denne digitaliseringsdirektøren egentlig invitert til? For ledelsen forventet en som virkelig kom med nye ideer, løsninger og prosjekter. De ansatte fryktet en app som skulle ta jobben deres  og IT-avdelingen forventet at de andre ansatte endelig skal måtte lære seg mer om systemene de bruker. Alt sammen kan kanskje kalles digitalisering, men en mastodont med en app for lange ører er fortsatt ingen hare.

Du er ikke digitalisert bare fordi du har data digitalt tilgjengelig for ledere og ansatte. Du er digitalisert når dataene dine blir en naturlig del av forretningsutvikling, kjernevirksomhet og kvalitetsarbeid. Digitalisering handler om kultur og kompetanse. Direktøren for digitalisering er egentlig satt til å endre hele organisasjonens DNA. Ofte uten å sitte i toppledelsen. Uten fullmakter og budsjettet som kreves. Uten fullt innsyn i selskapets strategier. Uten å ha hele organismen med seg. Da hjelper det egentlig ikke at rekrutteringsbyrået har funnet det beste hodet. Oppgaven er uoverkommelig og møtes av urealistiske forventninger. Digitaliseringsdirektøren kommer uansett til å si opp hvis han ikke har blitt sagt opp allerede.

Datadrevet kultur

Ok. Nok raljering. Det er lett å sitte på balkongen og vite bedre. Det er lett å si at alt er håpløst. Hva sier vi når vi selv får mikrofonen? Er det håpløst?

Nei. Men det krever at hele organisasjonen blir «god på data». Og egentlig er det jo ikke digitaliseringsdirektøren som skal digitalisere. Det salgsdirektøren som må ha et ønske om å nå ut til kundene sine med effektiv kommunikasjon og gode salgsløsninger. Det er Markedsdirektøren som skal tørre å skru av en kampanje lenge før plan fordi tallene viser at den treffer dårlig. Det er HR-direktøren som skal bruke data for å se hvilke av sine ansatte som basert på historisk læring står i fare for å si opp. Og ikke minst er det styret og Administrerende Direktør som må få øynene opp for at beslutninger bør tas basert på fakta.


Vi oppsummerer det i tre enkle punkter:

  1. Organisasjonen må fremelske en felles forståelse for viktigheten av god kvalitet på data. Både de som skapes automatisk gjennom salg og logistikk, og de som føres inn manuelt. Datadrevne beslutninger kan aldri bli bedre enn dataene de hviler på. Riktige og relevante data er mye viktigere en “Big Data“.

  2. Kvalitetsdataene må inn i en moderne informasjonsplattform som samler integrerer og leverer informasjonen du trenger på tvers av formater, informasjonssiloer og avdelinger.

  3. Nå som dere har muligheten, bør enhver beslutning, liten som stor, komme etter en dataanalyse. Det betyr ikke at dere bare skal produsere gode nok data og så overlate alle avgjørelser til en algoritme. Det betyr at alle erfaringer, all informasjon, alt organisasjonen har fått vite som kan si noe om årsaker brukes til å utforme tiltak. I neste omgang tester dere effekten og gjør nye vurderinger basert på nye og enda bedre data om akkurat det dere trenger.

Vi vil jobbe med kunder som virkelig vil hit. Som vil løpe med harene. Enten dere trenger hjelp til å bedre kvaliteten på data, gjøre de tilgjengelige eller finne ut hvordan de skal skape grunnlag for avgjørelser. Vi vil hjelpe dere med å legge til rette for en datadrevet kultur der digitaliseringsdirektøren får et langt og produktivt liv.