14-10-2020

Fremtidens mobilitet!

Det handler ikke om teknologi, det handler om hvordan teknologien brukes. Utviklingen i mobilverden skjer stadig raskere. 5G vil revolusjonere kommunikasjon og åpne opp for muligheter som tidligere ikke var mulig.

5G er et rent datanettverk som er utviklet for å håndtere store datamengder og svært mange enheter (milliarder). Når 5G er helt implementert (og kjernenettet er oppgradert til 5G) kan vi begynne å se de virkelige fordelene. Kort fortalt blir nettets svartid lynraskt.

Kombinert med «edge computing» - det vil si at prosesseringen av data foregår langt ute i nettet, nær sluttbrukeren – vil dette medføre at tidskritiske oppgaver som selvstyring biler, droner, anleggsmaskiner, bevegelsene til en industrirobot, og ikke minst at kirurgiske inngrep kan utføres uten å være fysisk til stede.

Nå i starten er det bare èn av fordelene som kan utnyttes: nedlastningshastigheten økes voldsomt – 5G er ca. 10 ganger så raskt som 4G. Tiden der vi venter på nedlastninger er over. Høyere ytelse i nettverket betyr at høyoppløst streaming, «Augmented Reality» og «Virtual Reality» faktisk blir nyttig og relevant.

Store muligheter for bedrifter, marked og bransjer

Som ett eksempel kan en oppdrettsbedrift som vil overvåke merder, foring og avlusing kunne utføre oppgavene like effektivt fra færre steder enn dagens teknologi tillater. Det vil være fullt mulig å opprette driftssenter der det er mer kostnadseffektivt, og der tilgangen på kompetanse er bedre.

Enda en mulighet åpner seg når kjernenettet er oppgradert - «network slicing». Bedrifter kan få tilgang til sin egen del av 5G nettet, som de kan benytte eksklusivt i sin virksomhet. Dette åpner for skreddersydde løsninger (lukket nett) innenfor det store 5G-nettet. Det gir muligheter for et industriområde, en verdikjede eller en sektor (helsetjenester for eksempel) å lage sine egne sikre og pålitelige tjenester med lav svartid og høy grad av sikkerhet. Her vil fremtiden vise hva vi vil kunne benytte dette til, men flere sektorer og bedrifter har startet arbeidet med å se hvilke muligheter dette gir.

”For første gang vil et mobilnett tåle sammenligning med tradisjonelle fiber- og kobbernett.”


5G i Telenor sitt nett vil bli rullet ut i høyt tempo. I Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes skal nettet bygges ut og være på plass i løpet av 2020. 5G som allerede er på plass i Oslo (Spikersuppa), Trondheim, Kongsberg, Elverum, Kvitfjell, Longyearbyen, Askvoll og Bodø skal utvides. Dette betyr at det enn så lenge, i hovedsak, er byene som får det, før utrullingen går videre i 2021.

Telenors nett er utstrakt og består av over 8500 basestasjoner, så oppgradering av alle disse vil ta tid. Telenor estimerer selv at nettet ikke er fullstendig oppgradert før om 4-5 år.