26-06-2017

Frihet og sikkerhet, kan det kombineres?

Som nettverkskonsulent og rådgiver har jeg mange ganger hatt gleden av å være med å designe og installere den ytterste delen av det store nettverket vi kobler oss til hver eneste dag.

Illustrasjon av by og IoT

Vi kaller det aksessnettet, eller rett og slett bare kanten av nettet, «The Edge». Det er porten til all verdens informasjon og plattformen for informasjonsutveksling på alle plan. I dag har vi tilgang til nettverk når som helst og hvor som helst.

Trådløs og helt på kanten

Frihet i denne sammenheng betyr først og fremst mobilitet, og at vi ikke lenger er avhengig av å henge fast i en kabel. Denne muligheten er blitt et krav: vi vil ikke henge fast, og kan ikke henge fast. Hva da med sikkerhet? Vi kan ikke ha frihet om vi ikke har sikkerhet. Utrygghet gir ikke frihet, men usikkerhet. Hvor fri er man hvis muligheten til å velge, beslutte, handle, er basert på usikkerhet? Dette begrenser oss. Så blir det altså ikke et spørsmål om frihet og sikkerhet kan kombineres. Sikkerhet blir en forutsetning for frihet, og i dette tilfelle, en forutsetning for mobilitet.

IKT-sikkerhet handler om Integritet, Konfidensialitet og Tilgjengelighet.

Hva har så dette med aksessnettet å gjøre? De fleste steder er det ikke lenger en resepsjon som sjekker når du kom, hvor du var eller når du gikk. Om det har foregått et digitalt innbrudd eller lekkasje, vet vi altså ikke hva som har skjedd. I tillegg har det for alvor begynt å «gro» ute i kanten av nettverket. Alt skal på nett, og kanten begynner å bli frynsete. 

I jungelen av alle ting som nå skjer i den digitale verden, er det fremdeles noen generiske og fundamentale ting vi kan si om sikring av verdifull informasjon og utveksling/flytting av slikt:

  1. Informasjonen må være tilgjengelig, og korrekt.
  2. Det må være kontroll på hvem som får tilgang til informasjonen.

Informasjon som ikke er tilgjengelig har ingen verdi. Informasjon på avveie, kan volde stor skade.

I aksessnettverket står vi igjen med to viktige faktorer:

  1. Kontroll på identiteten, og hva eller hvem han eller hun har med seg.
  2. At nettverket fungerer, altså gjør data tilgjengelig

Og et aldri så lite behov for å kunne legge inn noen kjøreregler og rammer for hva og hvem som kan henge seg på.

Slagordet på årets store Aruba-konferanse «Atmosphere 2017» var også «The Innovation Edge». Et av konferansens mange høydepunkter var keynotes fra Ade McCormack, en av våre fremste digitale strateger, McCormack som lever for å hjelpe både folk og organisasjoner til å tilpasse seg den nye digitale hverdagen. Han kaller det «Society 4.0» og «Business 4.0». Her tar han oss med på en 12.000 år lang reise, fra jegersamfunn på Afrikas sletter til moderne arbeidskraft av i dag:

«Mobility er ingen ny ting, den ligger i våre gener fra starten av vår sivilisasjon. Jegerne samhandlet, var avhengig av raske beslutninger, kollektiv informasjonsinnhenting og mobilitet, for å lykkes. Det ligger altså dypt i vår natur og ikke være statiske, ’innestengt i en fabrikk’ uten mulighet til kreativitet, samhandling og innovasjon. Den mobilitet og tilgang på informasjon som dagens digitale verden gir oss, vil sprenge seg vei til mer frihet og mer ’menneskelighet’ på samme måten som ugress sprenger seg gjennom sprekker i et gammelt industrigulv.»

Krav og forventninger til teknologien som benyttes til dette aksessnettverket, blir dermed både større og ikke minst, mer sammensatt. Dette underbygges også av at to av verdens største produsenter av nettverksutstyr, Cisco og Aruba, er de eneste produsentene som befinner seg i øverste høyre kvadrat (Leaders), ifølge analyseselskapet Gartners rapport fra 2016 om aksessnettverk. De er ikke definert som ledende fordi deres svitsjer og trådløse aksesspunkt er så mye bedre enn konkurrentene, men fordi de adresserer mobilitet (friheten), kontroll og tilgjengelighet (sikkerheten). Aruba har tatt dette helt ut og definert sin produktportefølje under paraplyen «Mobility».

Spørsmålet er ikke om vi skal være mobile eller trådløse, spørsmålet er om vi klarer å gjøre aksessnettverkene våre raskt nok i stand til å underbygge denne utviklingen, uten å la det gå på kompromiss av sikkerheten. Her er nok svaret på hvorfor Aruba og Cisco vil lykkes, og hvorfor de er rangert som «Leader» i et marked med et titalls andre produsenter. De har komplette løsninger som forenkler kompleksiteten og automatiserer mange av funksjonene som må på plass i dagens og morgendagens aksessnett.

Det er spennende å følge med på livet helt på kanten.