23-02-2022

Hvordan lede i en hybrid arbeidshverdag: Verktøy for god avstandsledelse

Psykologspesialist Jan-Martin Berge er klinisk arbeidspsykolog og ekspert på avstandsledelse. Han deler her sine råd om å lykkes med å lede i den nye, hybride arbeidshverdagen, som er kjennetegnet ved hybride løsninger med fysiske og digitale møterom.

Jan Martin Berge på scenen.foto

Overgangen til en hybrid hverdag

Det mest utfordrende for medarbeiderne og lederne den siste tiden, er at de ikke har visst hvor lenge de må sitte på hjemmekontoret og hvordan overgang til en hybrid hverdag ville bli. Det skaper uforutsigbarhet. Mange er sultefôret på sosial kontakt og savner kollegaene sine. Mange ledere synes det er krevende å være leder i en hybrid verden. Jeg har gjennom hele pandemien møtt og hatt samtaler med ansatte og ledere som opplever pandemisituasjonen som krevende. Flere opplever at det lugger i motivasjonen. De opplever mindre jobbengasjement. Så hvordan løser vi dette i en “ny normal”, der vi både kan være hjemme og på kontoret?

Store individuelle forskjeller

Ledere bør være ekstra oppmerksomme på de menneskelige aspektene i virksomheten. Tilhørigheten er satt under press. Det er store individuelle forskjeller på hvordan ansatte reagerer på hjemmekontorsituasjonen og overgangen til hybrid-kontoret. Mange er slitne og lei og viser normale reaksjoner i en unormal tid. Samtidig er det mange som har opplevd at hverdagen går enklere opp når de får økt fleksibilitet. Hvordan står du best mulig i denne spagaten som leder?

Jan Martin Berge på Scenen.foto

Fire råd fra psykologen

Dette bør du som leder være oppmerksom på nå.

1.Vær åpen og normaliser menneskelige reaksjoner. Tiden er inne for at lederen bruker all sin sosiale og menneskelige kompetanse til å forsøke å forstå og normalisere ansattes reaksjoner. Etter to år med pandemi, er det helt naturlig at dine medarbeidere har hatt ulike erfaringer. Ta hensyn til dette når dere planlegger arbeidssituasjonen framover. Gode ledere viser gjerne menneskelighet og litt sårbarhet.

2. Vær en god rollemodell. Avklar også tidlig hvilke forventninger du har til bruk av hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse på kontoret. Hvordan skal ditt team benytte seg av fleksibilitet, og hvordan legger du til rette for det som leder? Går du foran selv som et godt eksempel? Vis gjerne også hvordan du selv sørger for å balansere din egen hverdag mellom jobb og fritid. Gode ledere er seg bevisst den rollemodellen de faktisk er for sine ansatte.

3. Sjekk inn og spør - ikke anta. Sjekk inn ofte med de ansatte. Spør, ikke anta hvordan de ansatte har det. På engelsk skrives å anta slik: «Assume». Om du deler opp ordet så forstår du kanskje hva jeg mener: Never ASSUME, Why? because you make an ASS out of U and ME.

4. Bygg tillit gjennom å skape gode møterom med de ansatte. Bedriftskultur skapes også mellom møtene. Inviter til samtaler som henvender seg til ansattes hjerter og hode. Om du skal unngå hull i tennene, hjelper det ikke å pusse tenner en sjelden gang; det må gjøres daglig. Likedan med tillit; det må bygges daglig over tid. 40 % av de ansatte sier de ikke har blitt spurt av lederen sin: Hvordan går det med deg?