10-05-2022

Psykologens fire råd for den mentale helsa i en hybrid arbeidshverdag

Hvordan skal vi ta vare på vår mentale helse i den nye, hybride arbeidshverdagen? Dette er Jan-Martin Berges, spesialist i klinisk psykologi, beste tips for å lykke med dette.

Mental helse

God mental helse kan beskrives som en opplevelse av å ha det bra, med muligheter til å realisere sine talenter, mestre belastninger i livet, finne glede i arbeid- og fritidsaktivitet, samt å kunne bidra og delta i samfunnet man lever i.

God mental helse kjennetegnes ved:

  • Ha det godt med seg selv
  • Gode relasjoner til andre mennesker
  • Kunne utnytte sine ressurser og mestre livets utfordringer

Arbeidsplassens betydning for vår mentale helse

Når vi spør folk hva som er det aller viktigste for å ha god mental helse, så svarer de fleste av oss to ting: Deltakelse i arbeidslivet og samvær med venner. Familie og fritidsinteresser skårer også høyt. Det å ha en jobb og være en del av et arbeidsmiljø er altså av stor betydning for vår helse.

Den hybride arbeidshverdagen

En hybrid arbeidsplass vil for mange ha positive aspekter og i en undersøkelse gjennomført av McKinsey svarte 66 % av de spurte at de så for seg å jobbe minst to dager på hjemmekontor. 26 % svarte at de vil heller skifte jobb enn og permanent komme tilbake på kontoret. Men også en hybrid arbeidsplass vil kunne by på utfordringer.

Det krever for eksempel god og tydelig kommunikasjon og involvering fra ansatte og ledere for å sikre at alle i virksomheten trives og opplever ivaretakelse. Forskningen viser at uklar kommunikasjon og manglende tydelighet i forbindelse med arbeidssituasjonen vil kunne medføre økt opplevelse av stress og redusert produktivitet.

I tillegg vil et viktig psykologisk aspekt være opplevelsen av at de nye løsningene er rettferdige og inkluderende for alle ansatte.

Fire råd for den mentale helsa

Den nye arbeidshverdagen og de nye møterommene, hvor vi igjen treffer hverandre fysisk og digitalt, vil for mange kunne ha en positiv effekt på den mentale helsa. Arbeidsplassen som møterom har altså et stort helsefremmende potensial. Vi kan fastslå at sosial støtte på jobb beskytter fysisk og mental helse.

God sosial støtte på jobb er også en viktig buffer for stress. Sosial støtte betyr for eksempel å kunne dele utfordringer, gi hverandre tilbakemeldinger og anerkjennelse.

Dette er mine fire råd for å ivareta den mentale helsen vår i en hybrid arbeidshverdag:

  • Gjenoppta og skap relasjoner: Vær en god kollega med å være tilgjengelig for dine kollegaer og vær en god samtalepartner.
  • Fortsett å lære: Vær nysgjerrig og positiv til å lære deg noe nytt. Vis interesse for dine kollegaer.
  • Gleder som deles blir større, sorg som deles blir mindre vond. Del gjerne bekymringer og tanker med kollegaer.
  • Lag deg skiller mellom jobb og fritid.