08-07-2020

Billigere og raskere utbygging av bredbånd over hele landet

Det er dyrt å bygge ut bredbånd, og 1. juli trådte Bredbåndsutbyggingsloven i kraft som et tiltak for å bedre dette. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) får ansvaret for at loven innføres. Sammen med Atea skal de sørge for billigere og mer effektiv utbygging av bredbånd i hele Norge.

Gul buss som kjører på vei i grønt fjell landskap

Helt sentral i dette arbeidet er Tor Erik Longato-Tjønneland, strategisk rådgiver i Atea. 
Tilgangen til internett er helt essensielt i et høyteknologisk samfunn som Norge. Det er utrolig spennende og givende å lede et prosjekt som er så viktig for den videre digitaliseringen av landet vårt, sier han.

Rådgivning og prosjektledelse fra Atea

I konkurranse med flere tilbydere valgte Nkom rådgiveren fra Atea som hovedprosjektleder og han leder Nkom’s innføring av loven i form av prosjektet «Ekomportalen». Med Tor Erik i spissen, bistår Atea med rådgivning og prosjektledelse gjennom samtlige faser fra konseptualisering til gjennomføring.

Et av ansvarene som pålegges Nkom i loven er etablering av en sentral informasjonstjeneste. Dette vil være en digital portal som gir alle bredbåndsutbyggere i Norge tilgang til informasjon om infrastruktur som potensielt kan gjenbrukes, slik at man slipper å bygge nytt hver gang.

Nkom må også informere hundrevis av infrastruktureiere og bredbåndsutbyggere om deres rettigheter og plikter i henhold til loven. Samt etablere et tvisteløsningsorgan som skal håndterer de uenigheter som eventuelt måtte oppstå når bredbåndsutbyggere skal gjenbruke infrastruktur fra for eksempel energiselskaper, kommuner og jernbaner.

Digital portal

Den digitale portalen vil med et digitalt kart gi en oversikt over hvem som eier eksisterende infrastruktur som kan gjenbrukes for fremføring av bredbånd. Det vil være nyttig informasjon når selskaper skal planlegge og vurdere kostnadene ved slik utbygging. 

Å få samlet informasjonen i en kunnskapsbase er viktig for å øke takten og effektiviteten i bredbåndsutbyggingen Det har vært en svært god støtte å få kunnskapsrike og kompetente rådgivere med oss på laget i planleggingen og gjennomføringen av dette prosjektet, sier Per Eirik Heimdal, avdelingsdirektør for Teknologiavdelingen i Nkom.

Bredbåndsutbyggingsloven springer ut fra et EU direktiv. Våre naboer, Sverige, Finland og Danmark, har derfor allerede introdusert tilsvarende lover og laget løsninger for en slik portal. Det norske prosjektet har derfor vært i møter med disse for å ta med seg erfaringene i det videre arbeidet.

Ligger langt framme

Norge ligger langt framme sammenlignet med andre nasjoner når det gjelder bruk og tilbud av bredbånd og internett. De siste tallene viser at 86 prosent av norske husstander har tilgang til bredbånd med høy hastighet. Likevel er det fortsatt store forskjeller mellom by og land.

Utviklingen går enormt raskt og Norge har her tatt en ledende posisjon. Samtidig har Koronakrisen vist oss viktigheten av at alle har tilgang til høyhastighetsnett for å sikre effektivitet, også når mange har måttet arbeide eller studere hjemmefra. Det å lede og etablere et prosjekt som skal sikre enda flere husstander tilgang til bredbånd er veldig meningsfullt. Spesielt når man vet hvor viktig dette er for arbeidsplasser og næringslivet over hele landet, sier Longato-Tjønneland.
 

Klar i 2021

Hoveddelen av Bredbåndsutbyggingsloven trer i kraft 1. juli 2020. Samtidig gjennomfører prosjektet nå en konkurranse for å finne en egnet leverandør for portalen som antas å stå klar tidlig i 2021. Atea har ledet prosjektet fra det ble startet og vil være med helt til man er i mål.

De deler av loven som nå trer i kraft vil gi bredbåndsutbyggere en rekke rettigheter som kan føre til økt effektivitet i utbyggingen. Dette vil bli ytterligere styrket når den sentrale informasjonstjenesten står klar neste år. 

Atea’s misjon er å bygge Norge med IT. Dette sammenfaller utrolig godt med Nkom’s overordnede mål om å legge til rette for et likeverdig og sikkert tilbud av ekomtjenester - over hele landet. Vi i Atea er stolte over at de valgte oss til å lede dette prosjektet, forteller Longato-Tjønneland, som samtidig berømmer Nkom for den svært gode kompetansen de stiller til rådighet i form av delprosjektledere og andre involvert i prosjektet.

Atea har levert følgende:

  • Program & prosjektledelse
  • Informasjonssikkerhetsrådgivning
  • Kravspesifisering av sentral informasjonstjeneste og bistand i anskaffelsesprosessen
  • Strategisk rådgivning