09-03-2023

Boreal og Atea drar sammen for innovasjon og grønn mobilitet

Boreal og Atea har inngått avtale om drift av konsernets IT-løsninger og skytjenester. Avtalen skal i tillegg ivareta IT-sikkerheten og gir flere muligheter for innovasjon. Avtalen har en varighet på fem år med mulighet for forlengelse.

– Med denne avtalen ruster vi oss for en stadig mer digital hverdag og fremtid. Digitalisering og ny teknologi er viktig for Boreal, og står sentralt for å oppnå vårt mål om å være ledende på mobilitet i Norge. For oss er Atea en god partner for å lykkes i dette arbeidet, sier Morten Nenseth, leder IKT i Boreal Norge.

Boreal er et mobilitetskonsern med 2700 ansatte. Konsernet drifter kollektivtransport med buss, trikk, hurtigbåt og ferge over store deler av Norge og i Nord-Sverige.

En stor tillitserklæring

Avtalen med Boreal innebærer drift av IT-systemer på Ateas dataplattform, rådgivning, support og underliggende sikkerhetsløsninger. I avtalen er det også muligheter for å se på områder der Boreal kan bli enda mer datadrevet, og nyttiggjøre seg av innsikten til å lage bedre tjenester for sine reisende.

– Denne avtalen betyr mye for oss. Boreal er et av landets ledende mobilitetsselskap og at de velger oss, er en stor tillitserklæring, sier Julie Åhlin Espeland, salgsleder AM Privat i Atea.


Mer sofistikerte trusler

Det digitale trusselbildet blir stadig mer komplekst og krevende for norske virksomheter. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) mener i sin siste risiko- og trusselvurdering at vi er i en situasjon der truslene blir flere og mer sofistikerte.

– Boreal er et selskap som tar sikkerhet på alvor, og vi ser frem til å samarbeide tett med Atea på dette området. Det at Atea i fjor for tredje gang ble anbefalt av NSM for håndtering av dataangrep, er et absolutt pluss, sier Katrine Voll, leder kvalitet og organisasjon i Boreal Norge.

Gjennom denne avtalen får Boreal også tilgang til proaktiv rådgivning, verktøy og spesialister som håndterer IT-angrep, forteller Åhlin Espeland i Atea.

En bærekraftig framtid

Boreal er en aktiv pådriver for mer bærekraftige mobilitetsløsninger. Konsernet var først ute i Norge med elektriske busser i ordinær rutetrafikk, og har gjort store investeringer i grønn mobilitet som reduserer CO2-utslippene. Å fremme grønn økonomisk vekst er viktig for Boreal.

– Det at bærekraft også en bærebjelke hos Atea, og at Atea har klare ambisjoner for hvordan IT kan bidra til å løse FNs bærekraftsmål, er viktig for vårt valg av IT-leverandør. Vi oppfatter at Atea som et av Nordens ledende IT-selskaper, vet å utnytte den enorme kraften som ligger i teknologi og IT og vil derfor kunne bidra på vår reise for å bidra til grønn vekst. Vi ser frem til samarbeidet, sier Katrine Voll.