12-12-2023

Når maskiner blir bankkunder

I denne episoden snakker vi om finansbransjens innovasjonskraft, hva som skal til for å lykkes, og hva som blir «the next big thing»?

video

Finansbransjen har alltid ligget langt fremme når det kommer til digitalisering, bruk av ny teknologi, og samarbeid på tvers i egen bransje. Bank er en næring der teknologi møter tradisjon, og der nye ideer endrer hvordan vi forvalter og tenker på penger. Og vi trenger ikke engang nevne Vipps. Vi husker vel ikke livet uten.

Men samtidig skjer det nå store endringer; den teknologiske utviklingen er på speed, cybertruslene er større og bredere, konkurransesituasjonen er mer tilspisset, vi lever i en mer usikker verden, og vi opplever endrede brukervaner.

«The next big thing»? 

I denne episoden snakker vi om finansbransjens innovasjonskraft, hva som skal til for å lykkes, og hva som blir «the next big thing»?

Ukens gjester

Ukens gjester er Maria Ervik Løvold, konserndirektør Technology and Services i DNB, og Siren Sundland, konserndirektør strategi og digital distribusjon i Sparebanken Vest - og årets digitaliseringsleder 2023. Programleder er Christian Brosstad fra IT-selskapet Atea.

Lytt her