Til forsiden
02-05-2024

10 bekymringer om bruk av teknologi i skolen

I en verden hvor teknologi utvikler seg i et stadig raskere tempo, står skolen overfor en rekke utfordringer og muligheter.

video

Bruken av teknologi i skolen har blitt et hett tema i Norge, med sterke meninger både for og imot. I ukens episode i podkasten «Teknologi og mennesker» dykker vi ned i kompleksiteten og nyansene i denne debatten.

Digitalisering i skolen er en balansegang

Podkasten tar for seg digitaliseringen av skole-Norge. Dette er et område som vekker stort engasjement, usikkerhet og uenighet. Bekymringene spenner fra pedagogiske utfordringer og regulatoriske forhold til etikk og personvern. Det er ofte vanskelig å få til en balansert samtale som adresserer både muligheter og utfordringer teknologien bringer med seg.

Debatten om teknologi i skolen er langt fra svart-hvit. Det er mange lag av kompleksitet og mange ulike interesser som må balanseres. Podkasten «Teknologi og mennesker» gir et verdifullt innblikk i denne debatten og understreker viktigheten av en bevisst og reflektert tilnærming til digitalisering i utdanningen. Mens teknologien utvilsomt bringer med seg nye utfordringer, åpner den også døren for spennende pedagogiske muligheter som kan berike læringsopplevelsen for elever over hele landet.

Kunstig intelligens i klasserommet

Et sentralt tema i podkasten er bruken av kunstig intelligens (AI) i skolen, spesielt i Oslo-skolen. Julie Remen Midtgarden, byråd for utdanning i Oslo kommune, snakker om et pilotprosjekt hvor målet er å finne ut hvordan AI skal håndteres i skolen. AI-plattformen er en del av et pilotprosjekt for å utforske sikker og ansvarlig bruk av AI i undervisningen. Dette tiltaket, selv om det ikke er rullet ut for alle elever, representerer et skritt mot å adressere personvern, sikkerhet og pedagogisk integrering av teknologi.

”Dette er ikke en ukritisk implementering av AI, men en kontrollert utforskning med fokus på datasikkerhet og personvern.”

— Julie Remen Midtgarden, byråd for utdanning i Oslo kommune

Teknologi som pedagogisk verktøy

Elisabeth Palmgren, tidligere rektor og nå leder for skolesatsingen i Atea, deler sine erfaringer med bruk av teknologi i skolen. Hun argumenterer for at teknologi kan effektivisere lærernes arbeidshverdag og bidra til å sikre elevene den kompetansen de trenger for å håndtere samfunnet etter videregående skole. Palmgren påpeker også at teknologien kan være et verktøy for å lære kritisk tenkning, noe som er avgjørende i møte med AI.

Foreldrenes bekymringer

Foreldrenes bekymringer blir også adressert i podkasten. Det er en frykt for at økt skjermbruk kan gå på bekostning av barnas læring, personvern og evne til å skaffe seg nødvendig kompetanse. Skolenes utfordring er å kommunisere med foreldrene og sikre at de forstår hvordan digitale læringsmidler brukes og hvilken verdi de tilfører utdanningen.

Veien fremover

Podkasten avslutter med en diskusjon om fremtiden for teknologi i skolen. Det er enighet om at skolen må finne en balanse mellom å utnytte teknologiens fordeler og samtidig opprettholde fokus på tradisjonell kunnskap og pedagogikk. Det er også en klar forståelse av at skolen må forberede elever på en digital fremtid, hvor kritisk tenkning og digital dømmekraft blir stadig viktigere.

Lytt til hele episoden 

Du finner podkasten i alle de vanlige podkastspillere. De største er Apple Podkaster og Spotify.