14-05-2024

Kunstig intelligens: Start smått, tenk stort

Det snakkes om kunstig intelligens (AI) overalt. Investorer hopper på nesten alt som lukter AI. Tech-selskaper og AI-eksperter ser stjerner. Men hvordan forholder norske virksomheter seg egentlig til AI? Er vi helt retningsløse? Hvor flinke er norske ledere til å skaffe seg kunnskap om temaet? Og ikke minst; hvordan bygger ansatte egen AI-kompetanse?

video

AI-landskapet

Silvija Seres og Petter Moe, begge eksperter innen teknologi og AI, deler sine synspunkter på hvordan norske virksomheter bør forholde seg til AI. Seres, en matematiker og tech-investor, påpeker at mens AI utvikler seg raskt, er mange bedrifter fortsatt retningsløse og fokuser mer på «buzz» enn på faktisk implementering.

 

Hverdags-AI versus Game-Changing AI

Petter Moe, CTO i Atea Norge, belyser skillet mellom "hverdags-AI" og "game-changing AI". Hverdags-AI omhandler forbedringer i daglige prosesser, mens game-changing AI kan endre industrier fundamentalt. I media er det game-changing AI som får mest oppmerksomhet, men i virkeligheten er det hverdags-AI som dominerer i norske virksomheter.

 

Navigering i AI-etikk og reguleringer

Debatten rundt AI inkluderer viktige etiske og regulatoriske spørsmål. Seres og Moe diskuterer hvordan norsk næringsliv kan balansere bruk av AI-teknologi med behovet for å opprettholde etikk og transparens i deres anvendelser.

 

AI-strategier som fungerer

Både Seres og Moe er enige om at virksomheter trenger klare AI-strategier, ikke bare som dokumenter for å tilfredsstille styrekrav, men som en integrert del av deres forretningsmodell. Dette krever at ledere ikke bare kjøper inn teknologi, men også investerer i å forstå og tilpasse AI til deres spesifikke behov.

 

Start smått, tenk stort

Implementering av AI trenger ikke å starte med store, revolusjonerende prosjekter. Seres foreslår å starte med små, håndterbare applikasjoner av AI for å løse spesifikke problemer, og deretter gradvis skalere opp og utvide bruken av teknologien.

 

Utfordringen med AI-talent

En betydelig barriere for AI-implementering i Norge er mangel på kvalifisert personell. Virksomheter må være proaktive i å utvikle AI-kompetanse internt eller finne pålitelige partnere som kan støtte deres AI-initiativer. I tillegg bør alle virksomheter drive systematisk opplæring av ansatte. Faren er ikke å miste jobben på grunn av AI, men heller at du kan bli byttet ut av en person som kan AI – hvis du ikke gjør noe med egen AI-kompetanse.

 

Om å bygge AI-kompetanse hos ansatte: 

”Økonomisjefen: - Tenk om vi utvikler alle disse folka, og de forlater oss? Adm. direktør svarer: - Ja, men tenk om vi ikke gjør det, og de blir?”

 

AI som en driver for norsk næringsliv

AI representerer en enorm mulighet for norsk næringsliv, men krever en gjennomtenkt tilnærming. Norske ledere må være villige til å utforske, eksperimentere og lære for å integrere AI effektivt i sine organisasjoner. Som Silvia Seres uttrykker det, må vi "først finne retningen før vi setter opp farten". Dette vil være nøkkelen til å låse opp AIs potensial og sikre at Norge forblir i forkant av den teknologiske utviklingen.

 

Lytt til episoden 

Du finner episoden i alle podkastspillere. De mest brukte er Spotify og Apple Podkaster