10-09-2020

Et unikt byggeprosjekt: Vil bli et av Norges smarteste studiebygg

Når NLA Høgskolen i Bergen flytter inn i NRKs tidligere lokaler, går de sammen med IT-selskapet Atea for å skape et av Norges smarteste og mest heldigitale bygg.

Illustrasjonsbilde NLA høgskolens nye smartbygg.foto

I 2023 skal NLA Høgskolen flytte inn i NRKs tidligere lokaler i Kanalveien 90 i Bergen. Før den tid skal bygningsmassen gjennom en total rehabilitering frem mot målsetningen om å bygge et heldigitalt campus sammen med Atea.

– Jeg har ikke hørt om noe annet byggeprosjekt i Norge der IT tar en så stor rolle i en tidlig fase av prosjektet. Dette vil gi NLA Høgskolen langt større muligheter til å integrere teknologi i bygget og finne de beste digitale løsningene for brukerne, sier leder for Digital Byggutvikling i Atea, Kristoffer Hopsdal.

Unik samarbeidsavtale

NLA Høgskolen og Atea har nylig signert en omfattende samarbeidsavtale i forbindelse med deres flytting og samlokalisering i NRKs tidligere lokaler på Mindemyren. Med avtalen ønsker NLA Høgskolen å bygge et attraktivt og heldigitalt studiested som er fleksibelt, fremtidsrettet og bærekraftig.

– Vi har en ambisjon om at våre bygg skal være fleksible og bør kunne brukes av flere brukergrupper til alle døgnets tider. Da må også byggets systemer være fleksible og kunne endres fortløpende, sier Axel Hauge, daglig leder i NLA Eiendom.

To menn foran atea roll up.foto

Kristoffer Hopsdal i Atea og Axel Hauge i NLA Eiendom har store ambisjoner for det nye høyteknologiske studiebygget.

Solid og sikker digital infrastruktur

Moderne bygg baserer seg i stor grad på en solid og sikker digital infrastruktur, og derfor var det naturlig for høgskolen å knytte seg tett til Atea for dette prosjektet. Atea har vært delaktig i noen av de mest teknologisk innovative løsningene for bygg i Norge – noe som passet svært godt for høgskolens ambisjoner.

– Våre nye areal skal stimulere og inspirere til læring, forskning, formidling og nyskaping. Vi vet at bygg og rom har innvirkning på læringsformer og samhandlingsmønstre og er viktige virkemiddel for å skape godt lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte. Teknologiutviklingen legger til rette for utprøving og bruk av nye undervisningsformer, spesielt med tanke på samvirket mellom fysiske og digitale løsninger, forteller rektor Sigbjørn Sødal, ved NLA Høgskolen.

Byggebransjen henger etter

En analyse om ulike bransjers digitaliseringsgrad gjort av McKinsey Global Institute i 2018 viser at byggebransjen kommer nest dårligst ut, kun slått av jakt/fiske og jordbruk.

– De tekniske leveransene er fremdeles silobaserte og preget mye av tradisjonell tankegang. Grunnlaget for entreprisekontrakter er ofte kun en enkel funksjonsbeskrivelse for visse byggsystemer når et bygg skal prosjekteres og prises. Man tar for lite hensyn til brukerne av bygget og hvilke brukersystemer som bør integreres inn mot bygg-systemene. Resultatet blir lite fleksible og skalerbare tekniske løsninger i bygget, mener Hopsdal i Atea.

Han er overbevist om at samarbeidsavtalen med NLA er et steg i riktig retning for hvordan framtidens byggeprosesser bør rigges.