09-03-2020

Vil dine ansatte bli Bærekraftshelter?

Slik jobber vi med opplæring av våre ansatte i bærekraft.

Vi er inne i tiåret hvor FNs bærekraftsmål skal nås, og bærekraft er høyt oppe på agendaen hos både næringsliv og det offentlige i Norge. Regjeringen har lansert Klimakur 2030, en omfattende plan for å kutte utslipp for å nå klimamålene satt i Parisavtalen.

Bærekraft vil innta alle arbeidsplasser

Samtidig viser en analyse av de 100 største selskapene i Norge at det siste året har 30 prosent flere tatt stilling til hvilke av FNs bærekraftsmål som er relevante for deres virksomhet. Trenden vi ser nå er bare begynnelsen. Arbeidet med bærekraft vil innta alle norske arbeidsplasser på en eller annen måte de neste årene.

Som en stor aktør vil Atea bidra til å nå målene for Norge og verden fremover. Ett av tiltakene vi gjør handler om kunnskap for å få alle ansatte med på laget. Vi jobber med å gjennomføre dette i praksis, og vet at flere virksomheter ønsker mer kompetanse på bærekraft internt.

Vi vil derfor dele litt om hvordan vi lærer opp ansatte i bærekraft, for å kunne utgjøre en størst mulig forskjell i samfunnet fremover. Dette kan kopieres av andre aktører som ønsker å gjøre det samme, jo flere jo bedre. Vi kaller opplæringen for Bærekraftshelter.

Intern sertifisering i bærekraft

For å kunne jobbe med bærekraft på tvers av virksomheten, må ansatte ha kunnskap om hva bærekraft er, og hvilke store utfordringer vi står ovenfor i verden i dag. Som selskap har vi valgt oss ut enkelte av FNs bærekraftsmål hvor vi kan ha størst mulig gjennomslag, og da er det viktig at de ansatte vet hvordan vi skal klare dette.

I tillegg spesifiseres det under flere av FNs 17 bærekraftsmål at det trengs teknologi for å finne gode løsninger. Som teknologiselskap tar Atea dette på alvor, og ønsker at ansatte skal ha kompetanse til å bistå både privat og offentlig sektor til å tenke mer bærekraftig rundt sin bruk av IT og teknologi. Det er dermed mye kunnskap de ansatte skal ha med seg inn i sin arbeidshverdag.

Hvordan gjennomføre i praksis

Hvordan gjør vi så dette i praksis? Bergen er en av de byene i Norge med høye mål på bærekraft hos både offentlig og privat sektor, så det var helt naturlig å starte Ateas interne sertifisering av de ansatte her. 50 personer var samlet for en full dag med påfyll av kunnskap, workshops og deretter en individuell eksamen.

Første del av dagen var satt av til kompetansepåfyll, fra både interne og eksterne innledere. Før selve dagen hadde de ansatte som deltok på opplæringen fått en del lesestoff, slik at de kom godt forberedt. Programmet på første del av dagen var slik:

  • Salgssjef i Bergen, Alexander Flesland, åpnet dagen med å holde en egen «eksamen» foran alle de ansatte, til full applaus fra salen
  • Helene Frihammer fra Klimapartner delte sine erfaringer rundt hvordan vi må jobbe mot nullutslipp fremover og hva dette betyr
  • Sølve Sondbø, Klimasjef i Vestland Fylkeskommune, fortalte om det offentliges arbeid mot et mer bærekraftig samfunn.
  • Ateas leder for bærekraft, Elisabeth Nissen Eide, delte hvorfor det er viktig at Atea bidrar til å skape positiv endring i samfunnet, og hvordan vi kan jobbe med andre aktører for å få til enda mer sammen.

I alle innleggene var fokus på å stille spørsmål og dialog viktig. For virksomheter som ønsker å kopiere opplegget kan det anbefales å få inn personer som deler ulike perspektiver for å gi mest mulig kunnskap til de ansatte på kort tid. Innlegg fra en engasjert ledelse, samtidig som aktører fra kundesiden deltok, skapte en god dynamikk på vår sertifisering i Bergen.

Workshop og eksamen

Deretter fulgte to workshoper hvor de ansatte ble delt inn i mindre grupper. Første workshop hadde fokus på det grønne skiftet og FNs bærekraftsmål. Andre workshop rettet blikket innover mot selskapet og hvordan bærekraft er en viktig del av Ateas strategi.

De ansatte fikk deretter en egentid for å forberede en presentasjon. Her samlet de sammen alt de har lært i sine forberedelser og i løpet av dagen så langt. All denne kunnskapen skulle så struktureres til en «pitch» foran en sensor, som vi kalte «eksamen». Sensorene var både eksterne og interne. På 5 minutter ble de vurdert på ulike kriterier: Hvorfor bærekraft er viktig og det store bildet, hvordan bærekraft er en viktig del av Ateas strategi og hvilke aktører vi kan samarbeide med for å gjøre Norge mer bærekraftig.

Til slutt fikk alle som besto den interne sertifiseringen utdelt FNs bærekrafts-pin til stor applaus fra sine kollegaer. Denne henger på jakken så vi alle skal huske på å ta bærekraft inn i arbeidet vårt hver eneste dag. Nå er Atea enda bedre rustet til å skape reell endring i samfunnet fordi de ansatte er med på reisen. Fremover skal vi gjøre samme opplæringen i andre byer og engasjementet er stort.

Vil du gjennomføre det samme i din virksomhet kan du kopiere opplegget som du ønsker. Vi vet at jo flere som får mer kunnskap om bærekraft, jo større sannsynlighet har vi for å nå målene fremover på bærekraft. Sammen kan vi skape en bedre verden, og økt kunnskap er en av veiene til målet.

Ta kontakt med Ateas leder for bærekraft Elisabeth Nissen Eide på elisabeth.eide@atea.no, hvis du har spørsmål eller innspill. Det understrekes at sertifiseringen som gjennomføres er intern, og at dersom det ønskes mer formell kompetanse på området kan det anbefales å sjekke ut noen av de gode etterutdannings-programmene til blant annet BI og NHH på bærekraft.