01-07-2019

En bærekraftig klode er et felles ansvar – også for næringslivet

FN-initiativet Global Compact er både et nettverk og et redskap for virksomheter som ønsker å jobbe aktivt og seriøst med samfunnsansvar. Her får du en liten innføring i hvorfor akkurat din virksomhet har en plass hos oss.

Denne saken har tidligere vært publisert på næringslivsnorge.no.

I Atea jobber vi for at mennesker i Norge skal få de beste tekniske løsningene. Nettopp fordi vi har kontorer over hele Norge, treffer vi de fleste bransjer og samfunnslag. Det setter oss i en unik situasjon til å påvirke og bidra inn i samfunnet. Derfor er Atea representert som styremedlem i FNs Global Compact, verdens største næringslivsnettverk som jobber for FNs bærekraftsmål. Selv om det nordiske nettverket var blant de tidligst stiftede i verden, er det først nylig at vi satte opp et eget i Norge. Siden det norske nettverket ble stiftet i oktober 2018 har styret jobbet for å lage et rammeverk som treffer både store konsern og norske små- og mellomstore bedrifter innen samfunns- og miljøspørsmål.

Nettverket baserer seg på ti prinsipper innen områdene menneskerettigheter, arbeidslivstandarder, miljø og antikorrupsjon. Global Compact skal hjelpe virksomheter, gjøre sitt beste for å drifte i tråd med disse prinsippene, og fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling.

Næringslivet må med

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det kan virke veldig overveldende, men det gir også gode muligheter for å jobbe med å skape en bedre verden – og samtidig sikre lønnsom forretningsdrift. For skal vi klare å nå bærekraftsmålene innen 2030, må også næringslivet med.

Globalisering, miljøtrusler og digitalisering er områder som i dag utfordrer de fleste virksomheter. Noen har gjort FNs bærekraftsmål til en del av sin forretningsmodell, andre er usikre på hvor de skal begynne.

Etablerer møteplasser

I dag er Global Compact verdens største initiativ for samfunnsansvar, med mer enn 9 500 medlemmer fra over 160 land. Det betyr at alle har ulike utgangspunkt. Gjennom å etablere møteplasser innenfor de områdene som våre medlemmer spesielt ønsker å ta opp, vil vi skape ny dialog, bidra til kunnskapsdeling og tilrettelegge for samarbeid på tvers av bransjer.

Som medlem vil virksomhetene også få tilgang til verktøy som gjør det lettere å jobbe med samfunns- og miljøspørsmål i egen bedrift. Våre erfaringer viser at en bevisst holdning til samfunnsansvar vil styrke både virksomhetens omdømme og langsiktige fortjenester. I nettverket oppfordrer vi våre medlemmer til å bli kjent med nye bransjer, og på denne måten se på hvordan vi kan utnytte ulike kompetanseområder for å løse dagens samfunnsutfordringer som vil skape en forskjell.

Havplattformen

Et eksempel på dette er FNs havplattform, som er et initiativ fra Global Compact. Havet er kanskje verdens viktigste kilde til ressursutnyttelse som mat, medisiner, energi og arbeidsplasser – og særlig for Norge. Havplattformen er et sett med verktøy og metoder som setter standarden for bærekraftig næringsutvikling knyttet til havet. Her har norske aktører vært gode bidragsytere for å sette globale mål for hav og marine ressurser, gå sammen i partnerskap, fremme bærekraftig bruk, og å bidra til å samle inn kunnskap.

Verden står samlet om bærekraftsmålene, og særlig Norden, med velfungerende infrastruktur, lange tradisjoner for «dugnadstankegang» og god tilgang til ressurser, har alle forutsetninger for å jobbe mot bærekraftsmålene. Men, vi klarer det ikke alene.

Global Compact Nettverk Norge er kanskje nytt som nettverk, men vi står på stolte skuldre, og vi ønsker din virksomhet velkommen til å skape en forskjell.

Tine Venås Kjeldsen er styremedlem i UN Global Compact Norge på vegne av Atea Norge. 

Om Global Compact:

FNs bærekraftsmål: FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs Global Compacts ti prinsipper:

Menneskerettigheter

  • Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
  • og påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Standarder for arbeidslivet

  • Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd, og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis.
  • Sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes.
  • Sikre at barnearbeid reelt avskaffes.
  • Sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø

  • Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer.
  • Ta initiativ til fremme av økt miljøansvar.
  • Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Bekjempelse av korrupsjon

  • Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.