29-10-2021

Atea besøker FNs klimatoppmøte i Glasgow

Neste uke starter FNs klimatoppmøte i Glasgow, COP26. Målet er at alle bedriftene som deltar tilpasser seg null utslipp innen 2050, i tråd med COP26-ambisjonene. For første gang deltar bransjeorganisasjonen for bærekraftig IT, Responsible Business Alliance (RBA) og Atea for å fremme IT som en sentral nøkkel i arbeidet mot det grønne skiftet.

Fra 1. til 12. november samler FN verdens beslutningstakere til klimatoppmøte, COP26, i Glasgow. COP står for Conference of the Parties og det er 26. gangen FN arrangerer et klimatoppmøte. Hensikten med møtet er for FN-nasjonene å samles og enes om hvordan man skal begrense den globale oppvarmingen. Bransjeorganisasjonen for bærekraftig IT, Responsible Business Alliance (RBA) og Atea deltar for å fremme IT som en sentral nøkkel i arbeidet med mot det grønne skiftet.  

– Atea deltar på konferansen for å dele våre erfaringer med det grundige bærekraftsarbeidet som er blitt lagt ned så langt. Bærekraftsmål nr. 17 er tross alt «samarbeid for å oppnå målene» og derfor må vi dele vår kompetanse og erfaringer med hverandre slik at vi kan jobbe effektivt mot en grønn omstilling, sier Maria Nelly H. Flatland, bærekraftsrådgiver i Atea Norge. 

I tillegg til de forhandlende partene deltar også private virksomheter for å diskutere levering av sirkulære forretningsmodeller, bærekraft og klimamål.  

Ambisiøse mål og samarbeid på tvers

Atea har allerede satt ambisiøse mål for utslippsreduksjon og omstilling mot en sirkulær forretningsmodell og vi vet at ved å ta i bruk den riktige teknologien vil vi kunne oppnå FN bærekraftsmål 22 % raskere (Kilde: SMARTer2030, GeSI & Accenture Strategy). 

Fra Atea Norge deltar bærekraftsrådgiver Maria Nelly H. Flatland og klimaansvarlig i Atea Sverige Maria Vuorelma. Følg gjerne Maria Nelly de dagene hun er i Glasgow på vår Instagram.  

– For at vi skal få ordentlig fart på det grønne skiftet må vi jobbe både på tvers av sektorer og virksomheter og dele erfaringer og kunnskap, og i tillegg gjøre en innsats på hjemmebane: Bærekraftsarbeid er konstant pågående og kontinuerlig og vi jobber mye med å også øke norske virksomheters forståelse og kunnskap rundt bærekraft, sier Flatland.  

Vil du vite mer om hvordan din virksomhet kan bidra til det grønne skiftet? Ta kontakt med Nelly!

Nelly Flatland
Nelly Flatland
Leder for Bærekraft
Send e-post til