06-05-2021

Indre Østfold kommune går foran for mer bærekraftig håndtering av IT-utstyr

Indre Østfold er første kommune som sammen med IT-selskapet Atea setter seg et mål om å resirkulere og gjenbruke 100 prosent av sitt elektroniske utstyr.

For få kommuner i Norge har en plan for hva som skjer med gamle IT-enheter når de bytter de ut med nye. Nå tar Indre Østfold kommune grep.

– Vi håper vi kan være til inspirasjon for andre kommuner i Norge ved å sette søkelys på bærekraftig håndtering av IT-utstyr, sier kommunaldirektør Tron Kallum i Indre Østfold kommune.

Viktig fokus for kommunen

En undersøkelse av Framtiden i våre hender i 2019 viser at det ligger 10 millioner mobiltelefoner i norske hjem uten å bli brukt. I tillegg ligger det store mengder gamle PC’er, skjermer, fysiske servere og annet IT-utstyr i norske virksomheter. For Indre Østfold kommune er bærekraftig håndtering av elektronisk utstyr en viktig prioritet i deres bærekraftsarbeid:

– Vi har lenge sett på gjenbruk og resirkulering av vårt elektronisk utstyr som en prioritet innenfor vårt bærekraftsarbeid. Derfor føles det ekstra bra å sette seg noen hårete mål, og jobbe strukturert for at hver enkelt enhet enten skal resirkuleres eller repareres og gjenbrukes, sier Kallum. 

Og legger til:

– Målrettet arbeid i hele kommunen med våre 3.500 ansatte skal bidra til å bedre miljøet og reduserte kostnadene for kommunen, noe som også vil bidra til å frigjøre økonomiske midler til andre tjenester i kommunen for våre innbyggere. Det at Atea leverer oss miljøregnskap for å redegjøre for CO2-utslippet vårt, vil hjelpe til i dette arbeidet.

Nettverk for kunnskap og kompetanseutveksling

Indre Østfold kommune valgte å slutte seg til Ateas 100%-klubb, et nettverk for kunnskap og kompetanseutveksling på bærekraft mellom virksomheter og organisasjoner.

– Vi er stolte at Indre Østfold kommune går foran og viser vei. Kommunen er den første i Norge som setter seg målet om å bli 100 prosent sirkulær på IT gjennom vår 100%-klubb. Det er stort for dem, og for oss. Vi gleder oss til å samarbeide tett med kommunens ansatte og ledelse om bærekraftig håndtering av elektronisk utstyr. Dette vil bidra til en god sirkulærøkonomi for kommunen, sier Terje Ånerud, bysjef Atea Fredrikstad. 

– Riktig beslutning til rett tid

100%-klubben ble lansert av Atea på tampen av 2020. Det var for å utfordre bedrifter og organisasjoner til å redusere sitt klimaavtrykk forårsaket av IT. Kallum i Indre Østfold kommune mener initiativet passer godt med kommunens visjon:

– Vår visjon er «På kornet», som signaliserer åpenhet og tydelighet, men også presisjon og evnen til å levere. Vår visjon henger godt sammen med 100%-klubben om en langsiktig og bærekraftig utvikling for å sikre livssyklusen til våre IKT-utstyr. Det handler om å ta de riktige beslutningene til rett tid, og å forplikte oss til en 100 prosent sirkulær håndtering av vårt elektroniske utstyr er både riktig og i tiden, sier Kallum.

Om Indre Østfold kommune

Indre Østfold er en kommune i regionen Indre Østfold i Viken fylke. Kommunen ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av de fem kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Kommunen har et samlet innbyggertall på rett under 45 000 innbyggere. www.io.kommune.no