Hjemmemonitorering

Vær tett på pasientens helsesituasjon ved å forstå objektive målinger. Motta triagering i sanntid basert på individualisert risiko scoring. Gjør tidlig inngripen for å unngå forverring og sykehusinnleggelser

Plattformen har et bredt spekter av måleapparater som dekker vitale parametre, blodsukker, vekt, spirometri, søvn, aktivitetsnivå og NEWS2.