Til hovedinnhald
Tilbake til Velferdsteknologi

Hjemmemonitorering

Vær tett på pasientens helsesituasjon ved å forstå objektive målinger. Motta triagering i sanntid basert på individualisert risiko scoring. Gjør tidlig inngripen for å unngå forverring og sykehusinnleggelser

Plattformen har et bredt spekter av måleapparater som dekker vitale parametre, blodsukker, vekt, spirometri, søvn, aktivitetsnivå og NEWS2.

 

 

Tilbake til Velferdsteknologi
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer