Til forsiden
Å leie eller lease IT-utstyr blir mer og mer vanlig. Det gir kommunene forutsigbarhet samtidig som det sikrer en bærekraftig praksis for gjenbruk og resirkulering av utstyret.
Kongsberg kommune
Digital arbeidsplass
Kongsberg
Levere nettbrett til kommunens 14 skoler, samt sikre retur og innsamling av IT-enheter

Det var veldig enkelt for oss å velge leasing. Det var leasing eller ingenting. Rent økonomisk, forteller Steffen Ruud i Kongsberg kommune.

Steffen Ruud er skolefaglig rådgiver i Kongsberg kommune, og jobber med digitaliseringssamarbeidet i Kongsbergregionen. Han jobber på oppvekstkontoret som støtter barnehager og skoler i pedagogisk utviklingsarbeid.

Det er viktig for Kongsbergskolen å utvikle god pedagogisk praksis, på tvers av de 14 skolene i kommunen, hvor teknologien er ett av flere verktøy som benyttes for å støtte elevenes læring. 

Nettbrett til alle elever i kommunen 

For å sikre den digitale kompetansen i skolen, og gi elever det beste grunnlaget for læring, valgte kommunen å implementere en-enhet-per-elev modell, med nettbrett for 1. - 10. trinn. Dette sikrer at alle elever får samme tilbud, uavhengig av skole, forteller Ruud.

Steffen Ruud er skolefaglig rådgiver i Kongsberg kommune

– Det var viktig for oss å tilby et verktøy som gir elevene muligheter til å uttrykke kompetanse på ulike måter. Alle elever og lærere i Kongsbergskolen har nå verktøy som egner seg til den elevsentrerte undervisningen vi ønsker. Flesteparten opplever nettbrett som et godt læringsverktøy, sier Ruud.  

Nesten alle norske elever har i dag tilgang på en egen digital enhet. 

Steffen Ruud fra Kongsberg kommune, og Peter Guren, lærer og digital-pedagog ved Kongsberg norsksenter

En bærekraftig og økonomisk gunstig modell 

Atea Finans spår at andelen utstyr som er finansiert gjennom leasing vil dobles de kommende årene. Kongsberg kommune har en rammeavtale med Atea for leasing eller leie av IT-utstyr. Dette har vist seg å være en bærekraftig og økonomisk gunstig modell for kommunen: 

– Å leie utstyr er en bærekraftig og økonomisk gunstig modell for oss. Vi leier produkter med restverdi og jobber proaktivt for å sikre at utstyret returneres i god stand, sier Ruud. 

”Å leie utstyr er en bærekraftig og økonomisk gunstig modell for oss.”

Når utstyret returneres etter endt leieperiode, blir alle data slettet, utstyret renset og solgt slik at det får nytt liv hos nye brukere, forteller Ruud. 

I 2023 ble nesten 4000 nettbrett returnert. Hele 97 prosent av disse var i utmerket stand, og kunne gjenbrukes og selges på annenhåndsmarkedet. Kun tre prosent måtte resirkuleres.  

Vinn-vinn-situasjon 

Samarbeidet mellom kommunen og Atea har utviklet seg til å bli en vinn-vinn-situasjon, forteller Ruud:

– Vi har gjennom flere år lært hverandre å kjenne, og har et godt samarbeid både når det gjelder å tilgjengeliggjøre teknologi for elever og lærere, men også et godt samarbeid på god pedagogisk bruk slik at vi utnytter potensialet i det vi anskaffer. Gjensidig respekt og læring har vært nøkkelen til suksessen. 

Kongsberg har også delt sin erfaring med andre kommuner, og bidratt til å spre beste praksis innen digitalisering i skolesektoren.

Om Kongsberg kommune
  • Kongsberg er en kommune i Buskerud fylke og har nærmere 29.000 innbyggere. 
  • Kongsberg kommune sin visjon er å være «Teknologibyen Kongsberg». Byen har et unikt teknologimiljø med verdensledende bedrifter innenfor sine bransjer som spenner fra under havbunnen til det ytre rom.  
  • Kongsberg er et utdanningssenter med videregående skole, Teknisk fagskole og en campus i Universitetet i Sørøst-Norge.  
Om leveransen
  • Rammeavtalen mellom Kongsberg kommune og Atea gjelder kjøp, leie og leasing av nettbrett og bærbare datamaskiner, til lærere, elever og administrativt personell.  
  • Leasingavtalen omhandler levering av omtrent 5000 nettbrett til kommunens 14 skoler: Berg skole, Efteløt skole, Gamlegrendåsen skole, Jondalen skole, Kongsgårdmoen skole, Skavanger skole, Madsebakken skole, Naturskolen, Raumyr skole, Wennersborg skole, Hvittingfoss skole, Skrim ungdomsskole, Tislegård ungdomsskole og Vestsiden ungdomsskole.  
  • Gjennom gjenbruk- og resirkuleringstjenesten, Goitloop, tilbyr Atea retur og innsamling av brukte og utdaterte enheter.  

 

Har du spørsmål om leveransen?
Lars Petter Nordhaug, Business Relationship Manager, Atea Finans
Send e-post til