Til forsiden

Digital hjemmeoppfølging levert av Dignio


Se vår nye video om hjemmeoppfølging

Velferdsteknologi for helsevesenet

Dignio er Norges ledende leverandør av digital hjemmeoppfølging. Med deres løsninger kan helsepersonell følge opp pasienter på en trygg måte, samtidig som pasientene opplever økt trygghet og mestring.

Med teknologi kan vi lage de beste løsningene for innbyggerne. Er du klar for fremtiden?

Atea samarbeider med Dignio på løsninger til helsesektoren i Norge. Vi har ikke bare IT-eksperter hos oss, men også rådgivere med helsefaglig bakgrunn og kompetanse.

 

Måleutstyr er en sentral del av Digital hjemmeoppfølging

Dignios plattform integrerer en rekke pasientstyrte enheter som støtter hjemmebasert omsorg og behandling 

Pasienten utfører selv medisinske målinger hjemme, og verdiene registreres og overføres automatisk via Bluetooth til pasientens nettbrett og pasientappen MyDignio. Dignio samarbeider med underleverandører som tilbyr måleapparater med god kvalitet og høy grad av brukervennlighet. 

Fleksibiliteten og skalerbarheten i vår plattform gjør det mulig for oss å stadig integrere nye og hensiktsmessige måleapparater. Per i dag tilbyr vi blant annet apparater for måling av:

  • Blodtrykk
  • Blodsukker
  • Vekt
  • Temperatur
  • Oksygenmetning
  • Lungefunksjon og kapasitet

 

Utviklet i tett samarbeid med pasienter og helsepersonell

Dignio Prevent er helsepersonellets verktøy, en web-applikasjon utviklet for å kunne håndtere medisinsk avstandsoppfølging.

Pasientappen, MyDignio, er enkel og intuitiv selv for de mest digitalt uerfarne brukerne.

Dignio tilbyr

Telemedisin

Møt pasienten der de er. Unngå lang og stressende reise. Vær tilstede for pasienten når det trengs. Plattformen leveres med sikker video- og chatkommunikasjon. Kommunikasjonsløsningen muliggjør sømløst tverrfaglig samarbeid.

Hjemmemonitorering

Vær tett på pasientens helsesituasjon ved å forstå objektive målinger. Motta triagering i sanntid basert på individualisert risiko scoring. Gjør tidlig inngripen for å unngå forverring og sykehusinnleggelser Plattformen har et bredt spekter av måleapparater som dekker vitale parametre, blodsukker, vekt, spirometri, søvn, aktivitetsnivå og NEWS2.

Medisineringsstøtte

At pasienter ikke tar medisin kan skade pasienten og er dyrt for samfunnet. Vær sikker på at pasientene dine tar rett medisin til rett tid. Motta varsler dersom medisinen ikke tas. Spar penger og frigjør tid ved å redusere arbeid knyttet til oppfølging av medisinering. Dignio tilbyr medisindispensere for både manuell fylling og multidose.

Egenrapportering

Gjør det mulig for pasienter å rapportere symptomer og adferd. Bruk standardiserte spørreskjemaer eller lage individuelt tilpassede skjemaer. Motta varsler basert på risikoscore. Bruk informasjonen til å tidlig iverksette tiltak ved symptomer eller til veiledning i livsstilsendringer. Dignio tilbyr et bibliotek av klinisk validerte skjemaer, men helsetjenesten kan også definere egne standard skjemaer eller tilpasse spørsmål til hver enkelt pasient. Data kan eksporteres for videre analyse.

Egenbehandling

Gjør pasienten i stand til å være mer aktiv i behandlingen. Gjennom økt forståelse for egen tilstand og en dynamisk egenbehandlingsplan blir pasientene endret fra passive til aktive deltakere. Resultatet er mer uavhengige pasienter og mindre press på helsevesenet. Dignio tilbyr dynamisk egenbehandlingsplan som kan tilpasses individuelt til hver enkelt pasient. Planen er alltid tilgjengelig for pasienten på deres telefon eller nettbrett.

Prøvetaking

La pasienten ta ulike blodprøver hjemme selv. Sammen med symptomrapporteringen og andre medisinske målinger kan blodprøvene gi et godt bilde av tilstanden. Verdiene blir synlige på MyDignio og Dignio Prevent og gir god egeninformasjon og beslutningsinformasjon for helsepersonell. En rekke apparater kan brukes i løsningen, som måling av hvite blodlegemer (WBC – diff), langtidsblodsukker (HbA1C), blodprosent (HB), infeksjonsprøve (CRP) og nyrefunksjon (GFR).

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er en samlebetegnelse for hvordan teknologi kan hjelpe mennesker i hverdagen. Alle mennesker er unike og likeverdige – vi liker ikke å bli satt i bås, vi vil være sjef i egne liv. Det må være like mange veier til velferd som det er mennesker. Det kan være løsninger som varslings- og lokaliseringsteknologi til personer med demens, elektronisk medisineringsstøtte til personer med Parkinsons sykdom eller kollegavarsling til bruk hos utagerende brukergrupper.

Digitalt tilsyn kan løse mange ulike behov, for eksempel til personer med psykisk utviklingshemming slik at de unngår bli forstyrret, men kan få opplevelsen av å være alene og mestre sin egen hverdag.

Velferdsteknologiske løsninger skal styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre sin egen livssituasjon. Dette vil også bidra til økt trygghet for både brukeren og pårørende.

 

 

Hva er digital hjemmeoppfølging?

Se denne videoen Oslo kommune har laget om bruk av digital hjemmeoppfølging med Dignios løsning i deres kommune.

Sett Apple på jobben med Atea

Fyll inn skjema så kontakter vi deg

 

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.

Velferdsteknologi for helsevesenet

Dignio er Norges ledende leverandør av digital hjemmeoppfølging. Med deres løsninger kan helsepersonell følge opp pasienter på en trygg måte, samtidig som pasienter opplever økt trygghet og mestring.

Atea jobber med teknologi som skal bidra med å skape trygghet, verdighet og mestring – uavhengig av livssituasjon. Gjennom teknologi og verktøy kan vi gi folk flest bedre livskvalitet og samtidig gjøre Norge til et tryggere og smartere land å bo i.

Atea samarbeider med Dignio på løsninger til helsesektoren i Norge. Vi har ikke bare IT-eksperter hos oss, men også rådgivere med helsefaglig bakgrunn og kompetanse.