Til forsiden
Tilbake til Apple-produkter og løsninger

Apple og velferdsteknologi

Digital hjemmeoppfølging levert av Dignio


Se vår nye video om hjemmeoppfølging

Velferdsteknologi for helsevesenet

Dignio er Norges ledende leverandør av digital hjemmeoppfølging. Med deres løsninger kan helsepersonell følge opp pasienter på en trygg måte, samtidig som pasientene opplever økt trygghet og mestring.

Med teknologi kan vi lage de beste løsningene for innbyggerne. Er du klar for fremtiden?

Atea samarbeider med Dignio på løsninger til helsesektoren i Norge. Vi har ikke bare IT-eksperter hos oss, men også rådgivere med helsefaglig bakgrunn og kompetanse.

 

Måleutstyr er en sentral del av Digital hjemmeoppfølging

Dignios plattform integrerer en rekke pasientstyrte enheter som støtter hjemmebasert omsorg og behandling 

Pasienten utfører selv medisinske målinger hjemme, og verdiene registreres og overføres automatisk via Bluetooth til pasientens nettbrett og pasientappen MyDignio. Dignio samarbeider med underleverandører som tilbyr måleapparater med god kvalitet og høy grad av brukervennlighet. 

Fleksibiliteten og skalerbarheten i vår plattform gjør det mulig for oss å stadig integrere nye og hensiktsmessige måleapparater. Per i dag tilbyr vi blant annet apparater for måling av:

  • Blodtrykk
  • Blodsukker
  • Vekt
  • Temperatur
  • Oksygenmetning
  • Lungefunksjon og kapasitet

 

Utviklet i tett samarbeid med pasienter og helsepersonell

Dignio Prevent er helsepersonellets verktøy, en web-applikasjon utviklet for å kunne håndtere medisinsk avstandsoppfølging.

Pasientappen, MyDignio, er enkel og intuitiv selv for de mest digitalt uerfarne brukerne.

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er en samlebetegnelse for hvordan teknologi kan hjelpe mennesker i hverdagen. Alle mennesker er unike og likeverdige – vi liker ikke å bli satt i bås, vi vil være sjef i egne liv. Det må være like mange veier til velferd som det er mennesker. Det kan være løsninger som varslings- og lokaliseringsteknologi til personer med demens, elektronisk medisineringsstøtte til personer med Parkinsons sykdom eller kollegavarsling til bruk hos utagerende brukergrupper.

Digitalt tilsyn kan løse mange ulike behov, for eksempel til personer med psykisk utviklingshemming slik at de unngår bli forstyrret, men kan få opplevelsen av å være alene og mestre sin egen hverdag.

Velferdsteknologiske løsninger skal styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv i hverdagen og mestre sin egen livssituasjon. Dette vil også bidra til økt trygghet for både brukeren og pårørende.

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/CTAButton.cshtml)

 

Hva er digital hjemmeoppfølging?

Se denne videoen Oslo kommune har laget om bruk av digital hjemmeoppfølging med Dignios løsning i deres kommune.

Sett Apple på jobben med Atea

Fyll inn skjema så kontakter vi deg

 

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.

Velferdsteknologi for helsevesenet

Dignio er Norges ledende leverandør av digital hjemmeoppfølging. Med deres løsninger kan helsepersonell følge opp pasienter på en trygg måte, samtidig som pasienter opplever økt trygghet og mestring.

Atea jobber med teknologi som skal bidra med å skape trygghet, verdighet og mestring – uavhengig av livssituasjon. Gjennom teknologi og verktøy kan vi gi folk flest bedre livskvalitet og samtidig gjøre Norge til et tryggere og smartere land å bo i.

Atea samarbeider med Dignio på løsninger til helsesektoren i Norge. Vi har ikke bare IT-eksperter hos oss, men også rådgivere med helsefaglig bakgrunn og kompetanse.

Tilbake til Apple-produkter og løsninger