Til hovedinnhald
Tilbake til Digital arbeidsplass

Smarte møteplasser

Fremtidens arbeidsplass

De store analysebyråene spår en ny hverdag og en hybrid måte å jobbe på. Flere ansatte vil veksle mellom å være på kontoret og hjemmekontoret. Mange møter vil ha deltakere på hjemmekontor og fysisk tilstede i møterommet på kontoret. Samtidig kan brukerne være på ulike plattformer som Google, Zoom, Cisco Webex og Microsoft Teams. 

Dette stiller nye krav til utforming av møteplassene. Har du en god plan på hvordan du vil løse dette eller ønsker du en samtale med en av våre spesialister? 

Vi har lang erfaring med å levere smarte møteplasser til ulike behov.

 

Tilstandssjekk

Har du behov for en status og tilstandsrapport på dine AV-løsninger? Er det lenge siden utstyret har hatt kontroll og vedlikehold? Eller har du kanskje forskjellig utstyr fra ulike leverandører og med ulik alder? 

Vi hjelper deg med verdifull status på løsningene dine.

Mer enn et nytt møterom

Vi leverer en komplett løsning for møterom, applikasjons- og driftstjeneste. Dette inkluderer AV-utstyr til det fysiske møterommet, samhandlingsløsninger, brukerstøtte, vedlikeholdstjeneste og en finansiering. 

Dere disponerer utstyret og betaler en fast pris pr.mnd. over et avtalt tidsrom, vanligvis fra 3 til 5 år. Vi har i denne perioden totalansvaret for å opprettholde all funksjonalitet og at dine møterom og samhandlingsløsninger fungerer optimalt.

Atea tilbyr fire skreddersydde, tilpassede møteromsløsninger:

 

Enkelt møterom

Optimalt tilpasset møteplasser med rom for 2-4 personer. Du har behov for å dele presentasjoner og jobbe sammen i møterommet, men skal også ha med andre deltagere via Skype eller teams. Når du har booket møtet i outlook trykker du kun på en grønn knapp på panelet på bordet, og du er i aktivt møte. Du kobler kun kabelen i bordbrønnen til din laptop og du er klar til å dele dokumentene dine.

 

Standard møterom

Optimalt tilpasset møteplasser med rom for 4-8 personer. Du har behov for å dele presentasjoner og jobbe sammen i møterommet, men skal også ha med andre deltagere via Skype eller teams. Når du har booket møtet i outlook trykker du kun på en grønn knapp på panelet på bordet, og du er i aktivt møte. Du kobler kun kabelen i bordbrønnen til din laptop og du er klar til å dele dokumentene dine.

 

Fleksibelt møterom

Optimalt tilpasset møteplasser med rom for 4-8 personer. Her skal det gjennomføres mange videomøter, du har behov for å dele presentasjoner og vil se møtedeltagerne på egen skjerm. Når du har booket møtet i outlook trykker du kun på en grønn knapp på panelet på bordet, og du er i aktivt møte. Du kobler kun kabelen i bordbrønnen til din laptop og du er klar til å dele dokumentene dine.

 

Avansert møterom

Optimalt tilpasset møteplasser med rom for 5-10 personer. Her skal det gjennomføres mange videomøter, du har behov for å dele presentasjoner og vil se møtedeltagerne på egen skjerm. Når du har booket møtet i outlook trykker du kun på en grønn knapp på panelet på bordet, og du er i aktivt møte. Du kobler kun kabelen i bordbrønnen til din laptop og du er klar til å dele dokumentene dine.

 

Våre standariserte møteromsløsninger

Møteplasser

 

Møteromsutstyr for diskusjoner og presentasjoner i større eller mindre grupper. En løsningen når rommet ikke har mulighet for videokonferanse.

Bestill "Møtes" på e-shop.

 

 

Møteromsutstyr for mindre grupperom med integrert videokonferanse-system. Brukeren kan enkelt delta eller presentere på skjermen.

Bestill "Videomøte" på e-shop.

 

Møteromsutstyr for større møterom med integrert videokonferanse-system. Med to skjermer vises deltakere og presentasjon på hver sin skjerm.

Bestill "Samarbeid" på e-shop.

 

Én løsning for alle dine møteromsbehov. Room Kit Mini fungerer på tvers av alle teknologiplattformer og kan også brukes som et USB-Webkamera.

Bestill "Room Kit" på e-shop.

Enklere arbeidshverdag

Atea Anywhere

Løsning som forener all kommunikasjon i én plattform og kombinerer IP telefoni, video, chat, opptak, streaming og kontaktsenter i én enhetlig skyløsning. 

MS Teams rooms

Et møterom med integrasjon mot Teams, gjør det enkelt å møtes både virtuelt og fysisk på kontoret.

MS Teams video interop

En tjeneste hvor standard videomøter kan bli en del av MS Teams miljøet. Hver gang du inviterer til et Teams-møte kan du og eksterne deltakere enkelt delta med et standard videosystem.

Kontroll- og beredskapsrom

Disse rommene er ofte «hjertet» i en virksomhet og regnes som operasjonskritiske. Derfor kreves det nøyaktig planlegging og analyse når slike rom skal utformes. Våre kontroll- og beredskapsrom bygger på standardiserte komponenter og programvare, noe som gjør løsningene robuste, sikre og ikke minst enkle å vedlikeholde.

Kontakt oss for mer informasjon

tre-personer-sitter-rundt-bord-og-har-mote.foto

Få mer ut av møterommet med Cisco

Måten vi jobber på har forandret seg. Vi sitter ikke lenger på kontoret fra 8-16, men jobber i team på tvers av lokasjoner og tidssoner. Med riktig teknologi får du mer ut av dine møterom og effektiviserer arbeidshverdagen til dine ansatte. Uansett hvor du befinner deg.

 

Surface HUB

Digital læring i undervisningen

Utdanningsteknologi handler ikke bare om digitale tavler og notatbøker. Det handler også om nye måter å jobbe på. Samarbeid blir viktigere, endringene kommer raskere, distraksjonene øker, digital skaping blir en del av læreplanen, samtidig som lærerne må få opplæring i utstyret de trenger.

Dette kan løses ved å bruke riktig teknologi i samspill med pedagogikk. På den måten skaper man rom for læring, tilpasset opplæring og bedre kontakt mellom lærer og elever.

Atea kan levere alt av lyd-og bildeløsninger for presentasjoner, videooverføring, arrangement og fremføring, til sceneutstyr og lysrigg. Til undervisnigsrom, sal og scene, auditorium og flerbruksrom.

 

Digital læring i undervisningen

Tilbake til Digital arbeidsplass
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer