Til forsiden

Velkommen til sikkerhetsdag i Drammen!

Vi kan love deg:

💚 Et fagprogram bestående av gode og engasjerende samtaler og diskusjoner
💚 Interessante historier og erfaringer fra virkeligheten
💚 Inspirerende innhold fra landets fremste eksperter
💚 Stort standområde med våre samarbeidspartnere
💚 Tankevekkende keynote

🟢 Arrangementet passer for: IT-sjefer, CISO, sikkerhetsansvarlige og påvirkere til sikkerhetsbeslutninger i norske virksomheter.

Les mer om sikkerhetsdagene HER

Tid
25. apr. 2023, 09.00 - 15.30
Sted
Drammen
Adresse
Quality Hotel River Station, Dr. Hansteins gate 7, Drammen, Norway Vis på kart
Arrangementet er avsluttet

Program

08:30-09:00 Dørene og mingleområdet åpner

09:00-09:20 Velkommen til årets sikkerhetsdag i Drammen
Ved Steinar Sønsteby, CEO Atea ASA

09:20-09:40 Kunstig intelligens: Fra teknologiske muligheter til komplekse trusler
Kunstig intelligens er i ferd med å endre måten vi lever, leker, lærer og jobber på. Utviklingen går i et stadig raskere tempo, noe som reduserer avstanden mellom «science fiction» og «science fact», samtidig som den eksponentielle teknologiutviklingen bidrar til å øke den disruptive effekten, så lenge de fleste av oss fortsatt endrer og tilpasser oss lineært. Og med denne raske utviklingen lurer det også en økende trussel mot vår digitale sikkerhet i sivet. Forblir vi like naive og like opptatt av å kun planlegge for det beste og ikke forberede oss for det verste, vil også avstanden fra «science fact» til «science fake» også bli mindre, med de driftsmessige, økonomiske og omdømmemessige konsekvenser det vil få. Vi bør utforske alle de positive mulighetene som kunstig intelligens muliggjør, men vi må også være langt mer bevisste på alle trusler og farer, slik at vi er bedre forberedt når vi møter på dem. 

Ved Hans-Petter Nygård-Hansen

09:40-10:00 Høy bevissthet, lav beredskap?
Atea har utført en fersk spørreundersøkelse hvor vi har kontaktet 600 norske virksomheter og tatt tempen på virksomhetens modenhet og ledelsens forståelse av sikkerhetsarbeidet. Med funnene fra denne undersøkelsen og førstehåndserfaringer fra vår egen SOC og hendelseshåndteringsteam har vi et unikt bilde av hvordan det norske trusselbildet ser ut.

Ved Hanne Bjørnes, seniorkonsulent nettverk og sikkerhet - Atea 

10:00-10:15 Pause og mingling

 

 

10:15-10:35 Fra omfattende teori, til enkel praksis
Atea har daglig kontakt med ledelsen i norske virksomheter og vi erfarer at mange ikke kan svare på hvor motstandsdyktig IT-løsningen er opp mot dagens trusselbilde. IT-løsningene blir stadig mer komplekse og det blir vanskeligere å vite hvor man skal starte. Med hjelp av angrepspyramiden vil vi forklare hvordan din virksomhet kan sikre seg mot flestepartene av angrepene i det norske trusselbildet.

Ved Aleksander Jønvåg, løsningssalsdirektør - Atea 

10:35-11:00 Security and Cloud Journey KOMPLETT 2013-2023
Henning Ims fra Komplett snakker om utviklingen av virksomheten og kampen for å holde seg i forkant av trusselbildet.

11:00-11:30 Panelsamtale med dagens foredragsholdere
Ledes av Thomas Tømmernes
Deltakere: Hanne Bjørnes, Hans-Petter Nygård-Hansen og Henning Ims

11:30-12:20 Lunsj og mingling

12:20-15:10 Faglige paralellsesjoner med våre sikkerhetspartnere
Se agenda her

15:10-15:30 Skyggefulle trusler: Moderne angrep/trusselaktører og skjulte farer i kjente tjenester
Atea har et stort team med sikkerhetskonsulenter som utfører penetrasjonstesting av virksomheter i både inn- og utland. Bli med bak teppet i dette tekniske foredraget hvor Raymond Strandheim vil dele erfaringer fra egne oppdrag og ekte hendelser der avanserte angripere er involvert. Du vil få vite hvordan disse angriperne opererer med høyaktuelle metoder for å unngå deteksjon og hva som kan gjøres for å oppdage dem. 

15:30 Takk for oss!

Parallellsesjoner med våre sikkerhetspartnere

Spor 1

12:20-12:40 Vmware
Ta maktbalansen tilbake

Vi på den gode siden av cyberspace har jobbet på maskinhastighet med AI og ML som en vital del av sikkerhetsløsningene våre i lang tid, men den rivende utviklingen de siste årene har satt mørke krefter i sving med samme og i noen tilfeller mer kraft enn vi har.

Det gjør at vi må tenke nytt. Carbon Black XDR er en videreutvikling av Enterprise EDR og moderniserer Security Operation med rask og nøyaktig deteksjon, visualisering og analyse av endepunkt, nettverk, servere og brukerdata.

Foredragsholder: Robert Oxholm Ørsnes, Strategic Account Executive

12:40-13:00 Entrust
The road to Post Quantum Cryptography

Within the decade, a quantum computer will be realized that has the computing power and stability to break the public key encryption protocols, such as RSA and Elliptic Curve Cryptography, that protect sensitive data, applications, and transactions we use every day.

How will this impact you, and what can you do?

Foredragsholder: Thomas Damsgaard - Entrust Digital Security, Nordic

Pause

13:15-13:35 Apple
Apple´s lagdelte sikkerhetsmodell beskytter og separerer dine personlige data og bedriftens data - hvordan virker dette?

Alle Apple-enheter kombinerer maskinvare, programvare og tjenester som er utviklet for å fungere sammen for maksimal sikkerhet og en åpen brukeropplevelse, noe som skjer gjennom en lagdelt sikkerhetsmodell.

Her går vi gjennom de forskjellige lagene og hvilke egenskaper disse har for å beskytte operativsystem og applikasjoner, data og dataoverføring, og hvordan mye av dette er innebygd med ingen eller lite behov for konfigurasjon og administrasjon.

Foredragsholder: Torgeir Bergsvik

13:35-13:55 Samsung
Sikkerhetsutfordringer med mobile enheter: Hvordan beskytte deg selv og bedriften din

Selv om mobiltelefoner og andre mobile enheter har endret måten vi kommuniserer og samhandler med verden rundt oss, har de også ført med seg en økning i truslene mot vår personlige sikkerhet og personvern.
Phishing-angrep og malware er eksempler på trusler som kan føre til tap av sensitiv data og informasjon. Det er derfor viktigere enn noensinne å være bevisst på mobil sikkerhet.

Her går vi gjennom truslene som finnes, og tips for å beskytte deg selv og dine enheter for å unngå potensielle farer og opprettholde en trygg og sikker mobilopplevelse.

Foredragsholder: Lasse Halvorsen, Technical Account Manager

13:55-14:15 Rubrik
Fra krise til kontroll: er dine data sikre?

Det har egentlig aldri handlet om backup. Det har hele tiden handlet om evnen til å gjenopprette.
Denne evnen er enda viktigere idag grunnet endringen fra tradisjonelle gjenopprettings behov til trusselbildet fra cyberangrep. La oss snakke om dagens situasjon, kompleksiteten dagens angrep gir og hvordan man kan tilnærme seg dette.

Foredragsholder: Helge Kveseth, Senior Sales Engineer Norway - Rubrik Inc.

Pause

14:30-14:50 Veeam
Er du trygg på at du kommer tilbake etter et angrep? Og hvor lenge har du råd til å være nede?

De siste årene har ransomware angrep preget nyhetsbilde stadig mer, og vi ser at angriperne kontinuerlig utvikler nye metoder til å infisere virksomheters data. Muligheten til å gjenopprette dataen etter ett angrep har aldri vært mer relevant enn nå.

Veeam er markedsleder i Norge og verden, og bistår kunder med en enkel og moderne plattform for blant annet gjenoppretting av data etter angrep. Hvor lenge er virksomheten nede når uhellet inntreffer? Eksisterer det en oppdatert plan? Har din virksomhet den nødvendige kompetansen selv? Eller bør sikkerheten leveres som en tjeneste?

Foredragsholder: Jens Nilsson

14:50-15:10 IBM
Helhetlig sikkerhet

Gjennom de siste tre tiår har løsninger innenfor sikkerhet endret seg radikalt for å være i forkant av trusselbildet. Det gjør at man også må tenke mer helhetlig, fra ytre sikring, endepunkt- sikring, overvåking av din indre sikring og orkestrering av all informasjon og hendelser gjennom en helhetlig sikkerhetstankegang. I den samme tidsepoken har IBM levert, videreutviklet og investert strategisk i teknologi innenfor sikkerhet for leveranser til IBMs kunder og partnere.

Atea har gjennom sin SOC+, i samarbeid med IBM, utviklet sine tjenester for deg. IBM tar deg i dette foredraget igjennom en reise i en helhetlig sikkerhetstankegang sett utfra løsningsperspektiv.

Foredragsholder: Hans Bygdås

 

Spor 2

12:20-12:40 Check Point
Angrep og forsvar med kunstig intelligens

Hva er egentlig kunstig intelligens? Vil hackere nå ta over verden eller vil maskinene gjøre det?
Lær mer om kunstig intelligens, teknologien, det etiske aspektet, hvordan hackere bruker det og hva sikkerhetsbransjen gjør for å stoppe nye og ukjente trusler.

Foredragsholder: Pål Aaserudseter

12:40-13:00 Trend Micro
Gammel drit og ny morro - eller var det omvendt?

Vi i Trend Micro vil fortelle deg hva i all verden et bug bounty program er og hvordan vi jobber med Zero Day Initiative. Deretter vil vi snakke om hvordan vi best kan håndtere både nye og gamle trusler i et driftsmiljø med alle sine daglige utfordringer, som vedlikeholdsvindu, patchdager, samt knapphet på både tid og folk. Med andre ord: Hvordan håndterer man best gammel & ny moro?

Foredragsholder: Christian Nordve, Customer Services Manager

Pause

13:15-13:35 Cisco
NTNU bygger ny sikker infrastruktur


NTNU har startet et prosjekt for å fornye sentral IT infrastruktur. Dette ble gjort med utgangspunkt i et ønske om forenklet drift og bedre arbeidshverdagen for ansatte og studenter. NTNU har valgt å bruke Cisco SAFE rammeverket som utgangspunkt for dette arbeidet.

Tor Geir Rosseid fra Atea er deltaker i dette prosjektet og vil fortelle om hvilke prinsipper som ligger til grunn og hvilke muligheter rammeverket gir.

Foredragsholder: Tor Geir Rosseid, Sjefskonsulent nettverk og sikkerhet -Atea

13:35-13:55 Microsoft
Microsoft Security Copilot og AI tjenester for fremtiden

Lurer du på hvordan AI og kraften fra GPT-4 kan effektivisere arbeidet til en sikkerhetsanalytiker? I denne sesjonen presenterer vi hvordan Microsoft Security Copilot kan hjelpe sikkerhetsanalytikere med hendelseshåndtering, threat hunting og sikkerhetsrapportering.

Foredragsholder: Vilde Arnesen

13:55-14:15 Fortinet
Operasjonell teknologi i praksis

Fortinet snakker om utfordringer, krav, lovgivning og løsninger innenfor operasjonell sikkerhet.

Foredragsholder: Mert Cicek, Channel Systems Engineer

Pause

14:30-14:50 F5
Applikasjonene våre lekker data – hva kan vi gjøre for å stoppe dette?

Datalekkasjer har blitt vanlig og nærmest akseptert. Her har vi et stort forbedringspotensiale.
Shift Left Security handler om å implementere sikkerhet så tidlig som mulig i utviklingsfasen for nye applikasjoner.

Dette er en prosess som viser seg å være krevende, både teknisk og organisatorisk for ledelsen.
Vi vil her belyse disse utfordringene samt muligheter for å lykkes.

Foredragsholder: Jon Bjørnland, Storkundeansvarlig - F5

14:50-15:10 Palo Alto
Kampen mot klokka

Det anslås at i 2030 vil det mangle 4100 personer med IT sikkerhetskompetanse i Norge. Samspillet mellom teknologi og mennesker blir derfor enda viktigere i tiden fremover. I dette foredraget vil vi se nærmere på hvorfor kunstig intelligens, maskinlæring og automatisering er helt sentrale elementer innenfor operasjonell sikkerhet.

Lær mer om Cortex fra Palo Alto Networks, som er markedets mest omfattende produktportefølje innenfor operasjonell sikkerhet. Den er med på å tilrettelegge for at bedrifter kan jobbe proaktivt med sikkerhet, ikke reaktivt.

Foredragsholder: Magnus Vyrje