Til forsiden
Tilbake til Velferdsteknologi

Touch & Play

Aktivitet for de som trenger det aller mest

Touch & Play er en enkel og morsom aktivitetstavle for alle aldre. Den aktiviserer mennesker på en meningsfull og morsom måte, ved å trene både kropp og hjerne. Løsningen har en positiv innvirkning på brukerens livskvalitet samtidig som du frigjør ressurser for ansatte, slik at de kan ta seg av omsorgsdelen og sosialisere de som trenger det mest.

 

Stjørdal kommune bruker Touch & Play

Fordeler

Styrker kognitive og motoriske funksjoner

Støtter brukeren i deres evne til å takle og utføre daglige oppgaver

Fremmer og opprettholder sosial aktivitet og sosiale relasjoner

Løfter både minner og følelser hos brukeren

Skaper en strukturert i hverdag

Gøy og lærerikt

Touch & Play støtter funksjonene gjennom spill, bilder, filmer, sang og musikk. Innholdet i Touch & Play er fleksibelt og kan tilpasses individuelle behov.

Innholdet personifiseres og stimulerer brukeren både mentalt og fysisk. Brukeren beveger seg bort fra sykdom, på grunn av redusert funksjon og til et bedre livsrom med økt grad av selvhjelp og selvforsyning.

Aktivitetstavlen egner seg godt på dagsenter, bolig for psykisk utviklingshemmede og på sykehjem. Tilbakemelding fra brukere er at det er gøy og lærerikt å holde på med.

Den kan benyttes av en person, eller aktivisere en hel gruppe. Perfekt å ha på ett fellesrom.

 

Enkelt for personalet

Aktivitetstavlen er enkel å lære seg for personalet, noe som er viktig for at den skal være i daglig bruk. Det er ikke alltid like enkelt å vite hva man skal gjøre som ansatt for å aktivisere brukere, men med denne tavlen har du mange muligheter. Aktivitetstavlen består av store brukervennlige menyer med stor tekst, store tall, klare farger, lyd, store ikoner og store knapper. Dermed kan mange brukere selv bruke funksjonene og dermed aktivisere seg selv.

Atea tilbyr en komplett pakke løsning med Touch & Play software og interaktive touchskjermer. Det er viktig for Atea at løsningene oppleves som stabile, brukervennlige, fleksible, skalerbare og leverer høy kvalitet på lyd og bilde. Programmet kan benyttes på alle visningsflater, som er kompatibel med touch. Løsningen som presenteres har blitt testet og er funksjonelt med Touch & Play programmet.

Ønsker du vite mer om Touch & Play?

Eller få en demonstrasjon av løsningen?

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.

Eik bo- og behandlingssenter bruker Touch & Play

Tilbake til Velferdsteknologi