22-02-2019

Se muligheter der andre ser utfordringer

Digitalisering av betalingsløsninger har revolusjonert verdenssamfunnet – endringen fortsetter. Bli bedre kjent med Karine Haugseth som jobber med forretningsutvikling i Atea Finance.

Karine Heggseth

Utdanning og yrkesbakgrunn:

Jeg har en bachelor i Commerce med spesialisering i finans fra Macquarie University i Australia.

Hva gjør du på jobb?

Jeg har ansvaret for forretningsutvikling i Atea Finance og partneransvar mot bankene vi samarbeider med. Dette innebærer blant annet produkt- og konseptutvikling, effektivisering av prosesser og ulike partnerinitiativer for å løfte samarbeidet. I tillegg har jeg ansvaret for finansiering mot Ateas nye nasjonale SMB-avdelingen. Her jobber jeg med å tilrettelegge for en god opplæring av salgsapparatet, bistand i kundebesvarelser og ved å operere som en løsningsselger for SMB-teamet.

”Det er lurt å stikke hodet fram og vise at man vil yte det lille ekstra.”

Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i denne jobben?

En god kombinasjon av faglig nysgjerrighet, struktur, relasjonsbygging og stå-på vilje. Bransjen vår er i en spennende endring og det krever at man er nysgjerrig og fremtidsrettet for å møte morgendagens behov. Ikke minst også fordi vi er med på å forme hvordan teknologi påvirker samfunnet vi lever i. Atea er en stor organisasjon med mange dyktige ansatte og et bredt spekter av kunnskap. Derfor må man bygge relasjoner på tvers av fagområder og forene dette på en måte som gir kunden verdi. I tillegg er det lurt å stikke hodet fram og vise at man vil yte det lille ekstra – se muligheter der andre vil se utfordringer.

Hvem er dine techforbilder og hvorfor det?

Det er helt klart mange jeg kunne valgt her, men jeg velger disse tre:

  • Berit Svendsen, leder for Vipps internasjonale satsing. Som en av Norges få kvinnelige toppledere, og på bakgrunn av den innsatsen hun har gjort som mentor og pådriver for å få flere kvinner inn i ledende stillinger, er hun et ganske åpenbart valg. I tillegg gleder jeg meg til å se hva hun får til med Vipps internasjonalt.
  • Sheryl Sandberg, COO av Facebook og en imponerende dame som på to år snudde Facebook fra å tape penger til å gå med overskudd. Boken hennes «Lean In: Women, Work, and the Will to Lead», er absolutt å anbefale!
  • Ateas regionsdirektør Tonje Foss: Helt siden jeg så henne på damefrokosten i Atea ble jeg smittet av hennes gode engasjement og lidenskap for digitalisering. Hun har en spennende bakgrunn fra oljebransjen som det er tydelig at vi også kan få bruk for i Atea.

”Det er ikke lenger i kundens interesse å forvalte alt av IT -administrasjon selv.”

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Innenfor min bransje ser jeg et skifte fra tradisjonelle finansieringsløsninger til «consumption based pricing» og «as a service». Kunden er i sentrum og ønsker større fleksibilitet. Det er ikke lenger i kundens interesse å forvalte alt av IT -administrasjon selv, og det blir naturlig å konsentrere seg om livssyklushåndtering og totalkost.

I tillegg er jeg veldig glad for å se et økt fokus på bærekraft innenfor teknologibransjen. Dette har lenge vært et ikke-tema, men med FNs bærekraftsmål kommer det sakte, men sikkert på agendaen også innen IT. Her er det fremdeles mye som gjenstår og jeg tror det vil være en større etterspørsel etter korrekt avhending av IT utstyr.