08-02-2019

Omfavn den stadige endringen

Med søkende tilnærming til hverdagen kan mange ferdigheter læres mens man går, mener vår nye innsiktskonsulent Malin Eriksen Birkelund. Og det er viktig, for eventyret om det nye gullet ­– data – har knapt begynt.

Malin Eriksen Birkeland

Utdanning og yrkesbakgrunn:

Jeg tok min bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen BI, der jeg hadde fordypning i prosjektledelse. Derfra var veien kort til en master i økonomi og ledelse (Msc in Business) med en major i finans og en minor i endringsledelse hos den samme utdanningsinstitusjonen. Å hele tiden bli eksponert for innledningsvis ukjente kunnskapsområder og gå opp utrådt mark, slik jeg har blitt oppfordret til å gjøre igjennom studiene, har vekket nysgjerrigheten i meg og lært meg å omfavne den stadige endringen som vi i dag er en så stor del av.

”Du kommer et stykke ved å være analytisk og utforskende anlagt.”

Hva gjør du på jobb?

Mye av dataene bedriftene sitter på i dag kan være uoversiktlig og lite intuitive som beslutningsgrunnlag. Jeg jobber i innsiktsteamet, og mye av min jobb går ut på analysere og visualisere det eksisterende (og fremtidige) datagrunnlaget virksomhetene sitter med slik at det kan benyttes til både diagnostisk og prediktiv beslutningsstøtte. Dette kan for eksempel realisere seg i økt lønnsomhet for bedriftene. Det handler om å skape verdi.

Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i denne jobben?

Jeg tror det er viktig at ens personlige egenskaper skal stå i balanse med karakteristikken i stillingsbeskrivelsen. Du kommer et stykke ved å være analytisk og utforskende anlagt. For meg er det svært viktig å være i stadig utvikling, og å legge til rette for at jeg kan bli en bedre eller mer kunnskapsrik versjon av meg selv for hver dag som går. Ved å beholde en søkende tilnærming til hverdagen tror jeg at mange ferdigheter kan læres mens man går. Med det sagt er det likevel viktig å understreke at et hus kan bygges med mange etasjer så lenge fundamentet er sterkt nok.

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen?

Jeg holder meg oppdatert ved å aktivt eksponere meg for ny informasjon. Det fine med å jobbe i Atea er at du er omgitt av mange svært dyktige og engasjerte mennesker som er flinke til å dele kunnskap og informasjon. I tillegg er det viktig å følge med i tiden, en får mye ved å høre på podkasts, lydbøker, Ted-talks, og skriftlige publikasjoner. Også tror jeg det er viktig å alltid være sulten på å lære noe nytt; ta kurs, delta på foredrag og konferanser, webinarer eller andre arrangementer for kunnskapsdeling. 

”I Atea er du omgitt av dyktige og engasjerte mennesker som er flinke til å dele kunnskap.”

Dersom du var fersk student i dag, hvilke fag/studier ville du valgt?

Konstruktiv anvendelse av det stadig økende universet av data som bedriftene sitter på, har de seneste årene blitt skjerpet. Dette medfører også skapelsen av retninger som ikke eksisterte på den tiden jeg jeg fullførte bacheloren min og skulle ta veien videre på min akademiske reise. Skulle jeg gått på denne veien igjen i dag, ville jeg nok valgt en retning som inkorporerte dataanalyse, business intelligence og stordata. I tillegg ville jeg nok tatt en dobbel grad i to komplimenterende masterløp, det er tidseffektivt og bredde i kompetanse er verdifullt.

 

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Jeg tror vi kommer til å se mer til AI, IoT og data science – som analyse og dets forretningsmessige anvendelse. Digitalisering er fremtiden, og de som ikke klarer å følge med i det jeg betegner som den digitale revolusjonen vil antakeligvis ikke kunne være med i spillet om vi går ti år frem i tid. Jeg tror det er viktig å sitte i førersetet i denne digitaliserende reisen, og at konkurransefortrinnet ligger i være blant de som bryter ut og går i forveien av hovedgruppen.