27-06-2022

Atea Graduate: Bli kjent med Mia

Mia Åsheim er ansatt som junior prosjektleder i Region Nord. Som Graduate i Atea har hun hatt mange ulike arbeidsoppgaver og jobbet med kunder som Helse Nord IKT, Studentsamskipnaden (Sit), Tensio og Sortland kommune.

Hvilken utdanning har du? 

Jeg har en master i finansiell økonomi fra NTNU. Før jeg tok min mastergrad tok jeg en bachelor i økonomi og administrasjon, med fordypning i finansiell styring, på Handelshøyskolen NTNU. 

Fortell litt om hvilke oppgaver du har? 

Fra jeg startet høsten 2021 og frem til nå har jeg hatt flere ulike roller og oppgaver, i forskjellige prosjekter. Jeg har fått arbeidet med kunder som Helse Nord IKT, Studentsamskipnaden (Sit), Tensio og Sortland kommune. I disse prosjektene har jeg fått prøvd meg som testleder, kvalitetsansvarlig, koordinator og prosjektleder. 

Hva har du lært som Graduate i Atea? 

Det viktigste jeg har lært meg, er at det alltid er noen som kan hjelpe deg hvis står fast. Det du lurer på som ny, er det garantert noen som har lurt på før, du må bare tørre å spørre om hjelp! Jeg har lært meg hvor nyttig det er å jobbe i tverrfaglige team når man skal løse komplekse oppgaver. Vi trenger menneske med ulik kompetanse og erfaring, for å kunne levere de beste resultatene. Videre har jeg lært hvor viktig et godt kollegaskap har å si i arbeidshverdagen, både for det sosiale og for faglig utvikling. 

Hva er det kuleste prosjektet du har jobbet med i Atea? 

Det kuleste prosjekt jeg har vært med på så langt er kartlegging av infrastruktur for ulike helseforetak. Grunnen til dette er at kartleggingen vi gjør nå, på sikt bidra til å gjøre arbeidshverdagen til de ansatte enklere og mer effektiv. Det er veldig givende å se at det arbeidet vi gjør nå, utgjør en forskjell for den videre driften i helseforetakene. 

Har du noen tips eller råd til studenter som vurderer IT-bransjen? 

Mitt viktigste råd til studenter som vurderer å jobbe i IT-bransjen, uavhengig av utdannelse, er at de bare må søkte! Den kunnskapen du trenger vil du tilegne deg undervis. IT-bransjen er i konstant utvikling, og vi trenger mennesker med ulik kompetanse, utdanning og bakgrunn.