28-09-2020

Sikrer IT-sikkerhetskompetanse i tett samarbeid med Gartner

Atea samarbeider tett med Gartner, et at av verdens største fagmiljøer innen IT, med fokus på strategiarbeid, teknologitrender og kompetanseheving innen alle IT-disipliner. Det har også stor betydning for Ateas spisskompetanse på IT-sikkerhet.

Ansvarlig for samarbeidet med Gartner i Atea er Arild Steen Birkelund, IT-arkitekt og rådgiver i Atea. Birkelund har jobbet i Atea siden 1989, og de siste seks årene jobbet dedikert med informasjonssikkerhet og personvern. Han har fulgt opp samarbeidsavtalen med konsulentgiganten Gartner siden avtalen ble inngått for omtrent 15 år siden.

Hvorfor samarbeider Atea med Gartner?

Arild Steen Birkelund:  Samarbeidet sørger for at vi holder oss tett koblet på trender, og får diskuterte hva som skjer rundt om i verden med noen av de fremste analytikerne. Dette gjør at kundene våre  kan være sikre på Atea er oppdatert og har kompetanse på det som skjer i en bransje som beveger seg enormt raskt. Det gir også muligheten til å gi enda bedre råd til kundene våre, samt stille de riktige spørsmålene underveis.

Hvordan er samarbeidet med Gartner?

Arild Steen Birkelund:  Vi har samarbeidet med Gartner i omtrent 15 år, og det har utviklet seg hele veien. Nå er det tettere enn noen gang. Samarbeidet gir oss tilgang til analyser, rapporter, rådgivere og analytikere innenfor forskjellige fagområder som vi ønsker å fordype oss i. Særlig bruker vi mye tid med Gartner på IT-sikkerhet og alt det spennende som skjer der.

Hva betyr Gartner for vår kompetanse på IT-sikkerhet?

Arild Steen Birkelund:  Det er en viktig del i Gartner-samarbeidet. Her benytter vi oss av analytikersamtaler, analyser, trender og råd som underlags- og bakgrunnsmateriale over produkter og løsninger slik at vi kan være enda dyktigere rådgivere for våre kunder («Trusted Advisor»). I tillegg hjelper de oss med å synliggjøre trusselbilder og via gode retningslinjer gjøre oss bedre. Det gjelder alt fra strategi til retningslinjer ved implementering og bruk av løsninger som vi selger i markedet.  

Det gir også oss en pekepinn på hva vi selv må være enda dyktigere på i framtiden, sånn at vi hele tiden ligger foran med kompetanseheving og sertifiseringer av egne ansatte.

Hvilke trender innenfor IT-sikkerhet ser vi sammen med Gartner at utvikler seg?

Arild Steen Birkelund: – I det siste har det vært mange sikkerhetsbrudd på grunn av skytjenester og hjemmekontor. Det er kanskje ikke så veldig overraskende med tanke på det store antallet arbeidstakere som ble sendt på hjemmekontor over natten. Veldig mange av brudden skjer fordi vi ikke bruker skytjenester riktig. Det er viktig at virksomheten faktisk bruker de sikkerhetsfunksjonene som ligger i løsningen.  I tillegg er det sånn at vi brukere fortsatt er det svakeste ledd – som mange oppslag i mediene den siste tiden også har vist.