28-06-2019

Reisebrev fra London

I juni reiste jeg sammen med Atea til en stor internasjonal messe i London. Dette var en glimrende mulighet til å bli kjent med Ateas sikkerhetseksperter, og få kjennskap til de ulike sikkerhetsprodusentene i markedet.

Oversiktsbilde av messe

Infosecurity Europe i London

I forbindelse med et revisjonsprosjekt på vår nettverk- og sikkerhetsstrategi, som leveres med bidrag fra Atea, fikk jeg invitasjon fra vår eminente sikkerhetsrådgiver, Are Strandvik Aune, til å bli med på messen Infosecurity Europe i London. Dette for å få førstehåndsinformasjon om hva som rører seg på arkitekturer og løsninger på sikkerhetsområdet. I tillegg skulle vi reise sammen med IRT-teamet i Atea og kunne dermed bruke anledningen også til å få diskutert med ulike tekniske ressurser her. 

Dag ble brukt til å gjøre seg kjent på messeområdet, og å gjøre seg kjent med de ulike deltakerne i reisefølget. Før middagen hadde vi en gjennomgang av løsningene fra Carbon Black (som forresten må være leverandøren med bransjens cooleste brand og firmanavn). De viste til gode og nytenkende løsninger for endepunktssikring som jeg mener er verdt å teste ut.   

Selve Infosec-messen var overraskende stor, med enormt mange leverandører, både i direkte nisjeområder og i litt større skala. Det var dermed noe for enhver smak, felles for alle var at man hadde et absolutt fokus på IT-sikkerhet.  

Lagdelt sikkerhet i alle ledd

Personlig forventet jeg kanskje å finne en «rød tråd» til tema på messen. I den grad jeg fant det, så var det nok sikkerhet i mange lag (løkprinsipp) i kombinasjon med AI. Tidligere har fokuset vært på sterke barrierer mellom sikre og usikre nett, men denne gangen så det ut til å dreie mot lagdelt sikkerhet i alle ledd, fra endepunkt til sky. Veldig mange leverer nå sikkerhetsløsninger som SaaS i ulike valører. 

Dag 2 hadde Atea en egen gjennomgang av fokusløsninger sammen med IRT-teamet og kundene som var med på turen. Tema som ble berørt var: 

  • Trend Micro – Cloud: Visibility & Detection 
  • Trend Micro – Hybrid Cloud Security 
  • Checkpoint Threat Guard 
  • Checkpoint – CloudGuard SaaS 

Siste del av dag 2 ble brukt på messen sammen med de ulike leverandørene før vi avsluttet med felles middag med hele reisefølget. 

Siste dag var avsatt til egentid på messeområdet. I og med at vi var et relativt eksklusivt antall kunder, fikk vi meget god oppfølging fra vår personlige sikkerhetsrådgiver og hele Atea IRT. Ved å få være med Atea Sikkerhet på denne internasjonale messen, får vi som kunde et helt annet utbytte. Vi blir godt kjent med Ateas sikkerhetseksperter og vi fikk følge et eget skreddersydd program med både faglige og sosiale aktiviteter. Alt i alt en inspirerende og faglig god samling i regi av Atea.  

Ønsker du å være med Atea til Info Security Europe? 

Hvor: Olympia, London 2.-4. juni 2020

Meld din interesse her:

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)