2019-04-12

Nytt samarbeid på IT-sikkerhet sikrer at studentene er rustet for arbeidslivet

Etterspørselen etter IT-sikkerhetskompetanse er omtrent umettelig. Derfor tar bransjen grep når Atea og Cisco nå inngår et spennende samarbeid med Noroff School of Technology and Digital Media.

Styrker studier innenfor IT-sikkerhet

Høsten 2019 styrker Noroff sine studier innenfor IT-sikkerhet og de utvider bachelor programmet i Cyber Security. For å sikre at studentene skal få praktisk trening og hands-on ferdigheter, går Cisco og Atea inn i et samarbeid for å tilby studentene både fysiske og virtuelle laber, muligheten til å ta etterspurte sertifiseringer og bidra til å gjøre studentene klare til å gå rett ut i arbeidslivet, gjennom relle studentprosjekter.

- Målet med dette samarbeidet er å gi våre studenter den kompetansen som samfunnet har behov for, samt gi studentene mulighet til å jobbe tett med bransjen gjennom studieløpet, slik at de er operative fra dag én etter fullført utdanning, sier prorektor i Noroff, Beathe Due. Derfor er det ekstra gøy at bransjen nå er på banen og jobber sammen med oss i utdanningssektoren for å møte kompetanse som samfunnet etterspør.

Bidrar med kompetanse

- Vi merker stor etterspørsel etter sikkehetskompetanse. Cisco har i over 20 år tilbudt vårt Network Academy program, og det er i stadig utvikling. Noroff har valgt å fokusere på noen av de nyeste studiene vi tilbyr innen blant annet Cyber Operations.  Å bidra til å styrke studenters kunnskap innenfor fagfeltet er viktig for oss. Når vi har mulighet til å bidra til å gi unge mennesker en kompetanse vi vet at det er stort behov for, er det veldig givende for oss som selskap, sier Merete Asak, CTO i Cisco Norge.

Noroff School of Technology and Digital Media ser verdien av å jobbe tett med bransjen, gjennom å gi studentene reelle caseoppgaver, invitere gjesteforelesere, samt utvikle pensum i tråd med den teknologiske utviklingen. Vi har også ambisjoner om å jobbe strategisk med Cisco slik at vi blir de første i Norge som tilbyr opplæring av de som skal lære opp andre til å få etterspurte sertifiseringer, sier Due. I dag må man til Sverige eller England for å komme opp på et opplæringsnivå, det ønsker vi å gjøre noe med!

- Fordi vi er en relativt liten privat skole, har vi mulighet til å endre og tilpasse studietilbudet vårt raskt. Det er derfor ekstra stas når vi kan jobbe tett med relevante aktører i markedet, sier Due.

- For oss i Atea betyr samarbeidet at vi kan bidra til at studentene får riktig kompetanse og dermed blir ekstra attraktive arbeidstakere når den tid kommer. Sikkerhetsbildet er i konstant endring og det å holde seg oppdatert er like viktig både for studenter og de som allerede jobber i bransjen sier Thomas Tømmernes, nasjonal sjef for IT-sikkerhet i Atea.

- Dessuten er jo dette en super arena for oss å bli bedre kjent med studentene på da vi selvfølgelig ønsker å tilknytte oss de aller flinkeste studentene så tidlig som mulig sier Tømmernes.

- Det er ekstra gøy at Noroff School of Technology and Digital Media, i tillegg til å ha IT og sikkerhetsfaglig kompetanse, også tilbyr kreative fag som lyd- og musikkproduksjon, spill- og animasjonsdesign, digital markedsføring, visuelle effekter, data science, grafisk design, digital prototyping og frontend-utvikling, på denne måten har Noroff sikret at studentene kan få innsikt i hele spekteret av fag hvor teknologi og mennesker spiller sammen avslutter Tømmernes.

For ytterligere informasjon:

Beathe Due, Prorektor Noroff, (+47) 99 04 05 51

Henning Hammer Torp,  Trigger, (+47) 416 99 349

Ida Bondø Lee-Wright, Kommunikasjons og markedssjef Atea Region Nord, (+47) 959 69 849