12-04-2019

Nytt samarbeid på IT-sikkerhet sikrer at studentene er rustet for arbeidslivet

Etterspørselen etter IT-sikkerhetskompetanse er omtrent umettelig. Derfor tar bransjen grep når Atea og Cisco nå inngår et spennende samarbeid med Noroff School of Technology and Digital Media.

Elever på Noroff.Foto

Styrker studier innenfor IT-sikkerhet

Høsten 2019 styrker Noroff sine studier innenfor IT-sikkerhet og de utvider bachelor programmet i Cyber Security. For å sikre at studentene skal få praktisk trening og hands-on ferdigheter, går Cisco og Atea inn i et samarbeid for å tilby studentene både fysiske og virtuelle laber, muligheten til å ta etterspurte sertifiseringer og bidra til å gjøre studentene klare til å gå rett ut i arbeidslivet, gjennom relle studentprosjekter.

- Målet med dette samarbeidet er å gi våre studenter den kompetansen som samfunnet har behov for, samt gi studentene mulighet til å jobbe tett med bransjen gjennom studieløpet, slik at de er operative fra dag én etter fullført utdanning, sier prorektor i Noroff, Beathe Due. Derfor er det ekstra gøy at bransjen nå er på banen og jobber sammen med oss i utdanningssektoren for å møte kompetanse som samfunnet etterspør.

Bidrar med kompetanse

- Vi merker stor etterspørsel etter sikkehetskompetanse. Cisco har i over 20 år tilbudt vårt Network Academy program, og det er i stadig utvikling. Noroff har valgt å fokusere på noen av de nyeste studiene vi tilbyr innen blant annet Cyber Operations.  Å bidra til å styrke studenters kunnskap innenfor fagfeltet er viktig for oss. Når vi har mulighet til å bidra til å gi unge mennesker en kompetanse vi vet at det er stort behov for, er det veldig givende for oss som selskap, sier Merete Asak, CTO i Cisco Norge.

Noroff School of Technology and Digital Media ser verdien av å jobbe tett med bransjen, gjennom å gi studentene reelle caseoppgaver, invitere gjesteforelesere, samt utvikle pensum i tråd med den teknologiske utviklingen. Vi har også ambisjoner om å jobbe strategisk med Cisco slik at vi blir de første i Norge som tilbyr opplæring av de som skal lære opp andre til å få etterspurte sertifiseringer, sier Due. I dag må man til Sverige eller England for å komme opp på et opplæringsnivå, det ønsker vi å gjøre noe med!

- Fordi vi er en relativt liten privat skole, har vi mulighet til å endre og tilpasse studietilbudet vårt raskt. Det er derfor ekstra stas når vi kan jobbe tett med relevante aktører i markedet, sier Due.

- For oss i Atea betyr samarbeidet at vi kan bidra til at studentene får riktig kompetanse og dermed blir ekstra attraktive arbeidstakere når den tid kommer. Sikkerhetsbildet er i konstant endring og det å holde seg oppdatert er like viktig både for studenter og de som allerede jobber i bransjen sier Thomas Tømmernes, nasjonal sjef for IT-sikkerhet i Atea.

- Dessuten er jo dette en super arena for oss å bli bedre kjent med studentene på da vi selvfølgelig ønsker å tilknytte oss de aller flinkeste studentene så tidlig som mulig sier Tømmernes.

- Det er ekstra gøy at Noroff School of Technology and Digital Media, i tillegg til å ha IT og sikkerhetsfaglig kompetanse, også tilbyr kreative fag som lyd- og musikkproduksjon, spill- og animasjonsdesign, digital markedsføring, visuelle effekter, data science, grafisk design, digital prototyping og frontend-utvikling, på denne måten har Noroff sikret at studentene kan få innsikt i hele spekteret av fag hvor teknologi og mennesker spiller sammen avslutter Tømmernes.

For ytterligere informasjon:

Beathe Due, Prorektor Noroff, (+47) 99 04 05 51

Henning Hammer Torp,  Trigger, (+47) 416 99 349

Ida Bondø Lee-Wright, Kommunikasjons og markedssjef Atea Region Nord, (+47) 959 69 849