31-03-2020

Norges sikreste tradisjon er ikke avlyst, men går til skyen

I løpet av få dager har landets innbyggere blitt isolert på hjemmekontor, og hverdagen byr på nye sikkerhetsutfordringer. COVID-19 understreker brutalt viktigheten av også å være sikkerhetsmessig forberedt.

Thomas Tømmernes
Thomas Tømmernes
Leder for IT-sikkerhet
Person som jobber på mac med skyillustrasjon på bordet

Vi lever i en tilsynelatende eventyrlig trygg boble som er omkranset av de vakreste fjorder og fjell, ledet av et representativt parlamentarisk demokrati og beskyttet av et rettsvesen som etterstreber lover og regler. Nasjonen har gjennom mange tiår bygget opp et av verdens største fond, som har gitt et velsmurt velferdssamfunn. I tillegg er vi et av verdens mest digitaliserte samfunn, som gir oss noen fordeler særlig i disse dager. Vi lever rett og slett så godt at vi blir blendet av den nasjonalromantiske sjarmen.

For vi nordmenn har gjerne en tendens til å ta gevinsten av å være født «mellom bakkar og berg» litt for gitt. Det vi derimot nå ser gjennom situasjonen koronaviruset har satt oss i er en total lammelse som treffer hele verden, inkludert vår komfortable velferdsstat. Spredningen av virussykdommen skjer fortløpende, og tar verken hensyn til geografi eller velstand.

I situasjonen vi befinner oss i er det også lett å stille seg spørsmålet; hvorfor var vi ikke bedre forberedt?

Et felles opplysningsarbeid

Det er ikke uten grunn at skadevare vi blir utsatt for via nettet også blir kalt virus, for disse tar heller ikke hensyn til geografi eller velstand. Når eieren ikke er godt nok forberedt og ikke har tatt sine forholdsregler, så får også skadevare og kriminelle på internett fritt utløp.

I en slik setting hører jeg til stadighet at vi nordmenn er et bortskjemt og naivt folkeslag som er enkle å lure. Kan det være en av grunnene til at vi ligger i verdenstoppen når det kommer til å bli utsatt for IT-svindel?

I 2019 lanserte imidlertid regjeringen en nasjonal strategi for digital sikkerhet, og et viktig kompetansemål i strategien er at digital sikkerhet skal inngå i relevante yrkes- og profesjonsutdanninger. De la også frem den første stortingsmeldingen som utelukkende omhandlet IKT-sikkerhet, kalt «IKT-sikkerhet - et felles ansvar».

På et overordnet plan handler IKT-sikkerhet om å kunne beskytte den enkelte borger og nasjonen som helhet mot digitale sårbarheter og angrep. Abelia har gjennom flere år påpekt at både myndigheter og privat næringsliv må ta det digitale trusselbildet innover seg i større grad.

Dette krever en felles dugnad, der opplysningsarbeidet må stå i hovedfokus for å treffe flest mulig av landets offentlige sektor og ikke minst 582.000 virksomheter. Det er rett og slett et samfunnsansvar som alle virksomheter med kompetanse innenfor IKT-sikkerhet bør ta del i.

Kanskje viktigere enn noen gang

Som Nordens største IT-selskap, er det viktig for oss i Atea å bistå samfunnet med vår del av opplysningsarbeidet innenfor IKT-sikkerhet. Derfor har vi siden 2014 gjennomført over 50 utgaver av «Sikkerhetsdagene», som er et arrangement som årlig er blitt holdt i rundt 10 av de 25 byene der vi har lokalkontorer. I forrige runde hadde vi over 2000 virksomheter innom. Fokuset vårt er å skape en arena for samspill mellom kunder, produsenter og fagpersoner, hvor man sammen kan løse aktuelle sikkerhetsutfordringer.

Etter påske skal vi i gang igjen, og det er kanskje viktigere enn noen gang nå som hele samfunnet i løpet av få dager er blitt isolert på hjemmekontor, og hverdagen byr på nye sikkerhetsutfordringer. Situasjonen vi nå er i medfører at vi dessverre ikke kan gjennomføre arrangementet som før, men heldigvis sørger digitaliseringen for at «Sikkerhetsdagene» holdes også i år.

Bedre forberedt

Det vil altså fortsatt være mulig å se opplysende foredrag fra våre partnere, innsiktsfulle keynotes og ikke minst diskutere sikkerhetsutfordringer med våre samarbeidspartnere. Nasjonal sikkerhetsmyndighet vil også snakke om grunnprinsippene 2.0. Gjennom disse gir myndighetene gode retningslinjer for oss som jobber med IKT-sikkerhet, og prinsippene er et godt sted å starte for virksomheter som lurer på hvordan de skal begynne å sikre seg bedre mot det stadig skiftende trusselbildet. Atea jobber i tillegg tett med Næringslivets Sikkerhetsråd, og deler fortløpende både rapporter og råd som gagner norske virksomheter. Dette vil også være en del av årets «Sikkerhetsdager».

Jeg vil også benytte sjansen til å uttrykke min medfølelse for dem som nå rammes direkte eller indirekte av COVID-19 og samtidig oppfordre alle til å følge rådene fra FHI og tilpasse seg vår nye digitale hverdag, slik at vi snarest mulig kan komme tilbake til en normal hverdag. I mellomtiden får vi bare sørge for å tilegne oss kunnskap som gjør oss bedre forberedt til å bekjempe fremtidige virus - enten det er av det livstruende slaget, eller det truer oss digitalt.

PS! Som et bidrag til den nasjonale dugnaden som nå er iverksatt på en rekke områder tilbyr Atea og Junglemap et gratis COVID-19-kurs til alle norske virksomheter.

Sikkerhetsdagene gjennomfører vi i samarbeid med våre partnere:
Bilder av logoene til IT-selskaper