30-09-2016

Mennesket er hackerens beste venn

Utsagnet kommer fra Roar Thon i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), og det han han rett i.

Thomas Tømmernes
Thomas Tømmernes
Leder for IT-sikkerhet
Lilla tall som flyer ned fra sort vegg

Thon er en ledestjerne innenfor IT-sikkerhet i Norge. Jeg har hatt gleden av å se han på scenen flere ganger, og sitter alltid litt «star strucked» igjen. Han har en egen måte til å både provosere, informere, og ikke minst vekke sine tilhørere. 

Et tips for den IT-sikkerhetsinteresserte er bloggen deres.

Nasjonal sikkerhetsmåned

Høsten er i anmarsj, og like sikkert som at løvene begynner falle av trærne er det at den nasjonale sikkerhetsmåneden oktober er rett rundt hjørnet.

Det er flere som står på i Norge for IT-sikkerhet, den mest kjente av disse er sannsynligvis Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) som bevisstgjør om trusler, opplyser om tiltak og påvirker til gode holdninger rundt IT-sikkerhet.

NorSIS arrangerte for første gang Nasjonal Sikkerhetsmåned i oktober 2011.

Formålet er å øke kompetansen og bevisstheten på noen få utvalgte områder for å kunne få en økt oppmerksomhet og påvirke til endring. Kampanjen skal være basert på motivasjon, grunnleggende kunnskap og positiv fokus.

Norsis har flere gode tjenester blant annet slettmeg.no som er en råd– og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett. Tjenesten leveres av NorSIS og er helt gratis.

I forbindelse med sikkehetsmåneden begynner flere og flere virksomheter å sette fokus på IT-sikkerhet og opplæring av sine interne brukere, dette skaper en positiv synergi der man også blir mer bevisst i den private sfæren.

IT-sikkerhet er ledelsens ansvar

I fjor utførte vi i Atea en uoffisiell spørreundersøkelse om hva våre kontakter på IT-avdelingene så på som den største utfordringen de hadde i hverdagen rundt IT-sikkerhet. Overraskende nok meldte flest tilbake at de hadde interne problemer med å få oppmerksomhet hos egen ledelse. I bunn og grunn var dette fordi ledelsen ikke forstod trusselbildet og eget ansvar.

Resultatet av spørreundersøkelsen ble at Ateas IT-sikkerhetseksperter utviklet et IT-sikkerhetskurs for ledere, gjennom Junglempas nano-læringsportal. 3600 ledere deltok på kurset i fjor. I år er kurset videreutviklet på bakgrunn av tilbakemeldinger, samt at det omhandler EUs personvernsforordning, som alle må ha et forhold til.

Opptatt av sikkerhet?

Følg med på Atea-bloggen og Atea i sosiale medier, her blir det fortløpende publisert nye innlegg i tråd med det stadig varierende trusselbildet.

//TT

Følg meg på LinkedIn.