02-10-2018

Ingen digitalisering uten sikkerhet

Som leder av et stort norsk firma, står jeg daglig overfor spørsmål som utfordrer eller på annen måte har konsekvens for bedriftens informasjonssikkerhet. Jeg er derfor avhengig av at mine rådgivere og støttespillere har rett kompetanse på dette området.

Michael Jacobs

Som en ledende aktør innenfor digitalisering av norske virksomheter, er det viktig for oss i Atea å sikre at våre kunder får økt kompetanse innen informasjonssikkerhet også på ledernivå. Uten en tydelig sikkerhetsstrategi, kan ikke digitaliseringsprosjektene realiseres. For tredje år på rad tilbyr vi derfor kundene et kurs som er nyttig i alle faser av digitaliseringen. Denne gangen skreddersydd for ledere og styret.

Gratis sikkerhetskurs

I oktober gir vi bort kurs i informasjonssikkerhet tilpasset norske virksomhetsledere og styrer. Kurset leveres i samarbeid med Junglemap og tar for seg viktige temaer som styrets ansvar, risikoanalyse, preventive tiltak, kontroll og beredskap. Kurset er åpent fra 7. oktober og har fem NanoLearning-leksjoner som blir sendt på e-post en gang i uken. Leksjonene tar kun 2-3 minutter å gjennomføre og er gratis for inntil 12 representanter pr. virksomhet.

På tide med en sikkerhetsstrategi?

Vi lever i en digitalisert hverdag hvor stadig flere områder av bedriftens verdier blir digitalt tilgjengelig. Slike endringer har stor påvirkning på bedriftens risikobilde. Dette innebærer at det må foreligge en sikkerhetsstrategi som identifiserer hvordan risikoen endrer seg og hvilke grep bedriften må ta for å tilpasse seg ønsket risikoprofil. I Atea har vi jobbet lenge med å bistå kundene med skreddersydde digitaliseringsstrategier som ivaretar bedriftens sikkerhet på alle nivåer.

Sikkerhet er et lederansvar

Som leder er det mitt ansvar at vi gjør bevisste valg for å beskytte bedriftens verdier mot et dynamisk trusselbilde og at våre ansatte har kunnskap til å identifisere trusler og avverge hendelser. Jeg er tydelig på at dette er ledergruppens og styrets overordnede ansvar, og vi har derfor jevnlige revisjon av vår sikkerhetsstrategi. Samtidig tilrettelegger vi for kompetanseheving og kulturbygging innen informasjonssikkerhet for alle ansatte i virksomheten.

Jeg har selv registrert alle representantene i Atea sin ledergruppe til NanoLearning-kurset i informasjonssikkerhet og oppfordrer alle andre virksomhetsledere å gjøre det samme.