29-06-2020

Husk ditt ansvar for IT-sikkerhet i sommerferien

Pandemien har satt Norge og verden på en kraftig prøve med enorme utfordringer for samfunnet knyttet til helse, økonomi og sikkerhet generelt. Men pandemien har også gitt oss erfaringer og innsikt i betydningen av at alle bidrar med eksempelvis å holde avstand og vaske hender. Viktigheten av fokus på å ta eget ansvar for egen og andres sikkerhet, er noe vi bør ta med oss videre i alt vi gjør, skriver gjesteblogger Birgitte Førsund.

IT-utstyr på stranden

Mer utsatt for sårbarheter

Hjemmekontor har som følge av pandemien blitt en standard for mange virksomheter, og medfører at digitale verdikjeder til virksomheter blir forlenget og dermed mer utsatt for sårbarheter. F. eks kan man bli utsatt for sårbarheter ved at vi må ha tilgang til sensitiv bedriftsinformasjon eller at vi må jobbe med personsensitiv informasjon hjemmefra, uten det sikkerhetsrammeverk vi har på kontoret. Dette medfører at du og jeg også i større grad må være vår egen sikkerhetssjef, foreta risikovurderinger og gjøre sikkerhetstiltak fortløpende ut i fra ulike situasjoner.

Aldri ferie fra sikkerhet

Når sommerferien nå skal nytes, så betyr det ytterligere videreutvikling av bevisstgjøringsprosesser knyttet til både digital og fysisk sikkerhet. For sikkerhet er noe du aldri kan ta ferie fra, og bør være noe du har med deg slik som for eksempel trafikksikkerhet. I det sekund du som gående eller kjørende er på en bilvei, så har du ansvar for din egen og andres sikkerhet. Slik er det også i det digitale rom, og når du bruker din jobbmobil og PC.

Skille mellom jobb og privat viskes ut

En PC eller mobil som du har fått av din arbeidsgiver brukes både til jobb og private formål. Mobilen gir via apper tilganger til ulik verdifull informasjon som du forvalter. Du har all jobbmail der med vedlegg, samtidig som du lagrer bilder fra sommerferien og har Spotify-listen din med årets sommersanger. På hver sin måte er både jobb og privat informasjon både sensitive og verdifulle. Sammenblanding av private og arbeidsrelaterte konti og funksjoner øker derfor din digitale sårbarhet. Vær derfor bevisst det sikkerhetsansvaret vi alle har, sørg for at sikkerhetsprosesser vi har terpet på hele året blir med oss også i sommerferien.

Husk solkrem og å drikke vann i varmen, samt ditt sikkerhetsansvar ved bruk av mobil, nettbrett og PC i sommerferien. For sikkerhets skyld og for å forebygge ved et eventuelt uhell, så ta også sikkerhetskopi slik at du ikke mister noe verdifull data ved et eventuelt tap av mobil, nettbrett eller PC.