26-06-2020

Gratis kompetanseheving med Fortinet

Da Norge stengte måtte de aller fleste virksomheter gå over til nye måter å jobbe på. Hjemmekontor og fjernaksess har siden da stått høyt på agendaen. Mange aktiviteter og arbeidsoppgaver som tidligere har blitt utført med fysisk tilstedeværelse, har blitt satt til side eller forstyrret. Konsekvensen av karantener og manglende tilstedeværelse gjør at kompetanse rundt IT sikkerhet har blitt en kritisk faktor og mangelvare for mange. Men mer enn noen gang tidligere er behovet for dette sterkere.

dame som jobber på pc.foto

Økning i Corona-relaterte trusler

Virkeligheten er at sikkerheten har blitt flyttet fra nettverk og perimeter til bærbare maskiner og hjemmenettverkene til ansatte. Uheldigvis så har mange av disse ikke nok kompetanse og kjennskap til IT-sikkerhet til å beskytte seg selv eller sine enheter, og de kriminelle viser stor vilje og iver etter å bruke dette gapet til sin fordel. Fortinet sitt forskningsteam FortiGuard Labs har observert en signifikant økning i Corona relaterte trusler. Her i Norge har vi også sett mange artikler som omhandler økt investeringsbedrageri, økt e-postsvindel, falske nettsider og falske nyheter. En situasjon som for mange utløser frykt er også den optimale situasjonen for kriminelle med tanke på social engineering.

For å bidra til å minske dette gapet og øke forståelsen av trusselbilde, har derfor Ateas sikkerhetspartner Fortinet besluttet å åpne sine treningsprogrammer for alle.

FortiGate Essentials digitale kurs

I tillegg til sine tidligere kurs, har Fortinet introdusert 3 helt nye kurs, for å sikre at alle som ser etter en mulighet til å heve kompetansen har mulighet til dette. Disse kursene vil være av interesse for alle som jobber med IT-sikkerhet i dag, og for de som jobber i andre IT-stillinger som ønsker å utvikle kompetansen sin på dette området. Med ferdige innspillinger, vil deltakerne lære hvordan konfigurere brannmurregler, brukerautentisering, routing og SSL VPN. Deltakerne vil bli vist hvordan man ruller ut og vedlikeholder en basis nettverk-sikkerhetsløsning når de lærer hvordan man opererer og administrerer de grunnleggende funksjonene i en Fortigate NGFW.

Kursene inkluderer omtrent 8 timer med trening på nett, 1 time live daglige nettsesjoner for lab demo, etterfulgt av 1 time nettsesjoner med Q&A og diskusjonsforum. Disse daglige videosesjonene gir mulighet for Fortinet sine instruktører til å demonstrere hvordan man konfigurerer og bruker funksjonaliteten i Fortigate i et reelt miljø, og deltakerne kan delta aktivt med spørsmål for ytterligere å utvikle kunnskapen om konseptene de har lært gjennom sesjonene.

En forpliktelse til å øke kompetansen på IT-sikkerhet – for alle

Fortinet har allerede vist sin forpliktelse ved tidligere å gjøre de innledende kursene – NSE1 og NSE2 – tilgjengelig for alle. Disse kursene gir en basis kunnskap om dagens trusselbilde, tips og strategier som er vanlig brukt av cyber-kriminelle, en innføring i sikkerhetskonsepter og en introduksjon til kritiske sikkerhetsprinsipper og teknologier. Kursene er nyttige for å gi en grunnleggende forståelse av truslene man kan møte på, spesielt nå som man jobber mer hjemmefra. Vi oppfordrer alle til å bruke litt tid på å trene seg selv og familien om hvordan man ferdes trygt på nettet, og hvilke trusler man kan møte på ved å ta disse gratiskursene.

Sommerskole i skyen

Fortinet har fokus på kompetanseheving gjennom hele sommeren og i tillegg til å tilby gratis kurs setter de opp årets sommerskole i skyen. Sommerskolen vil ta utgangspunkt i virtuelle hands-on workshoper med 2 og 4 timers varighet. Årets tema vil blant annet være integrerte nettverk/sikkerhetsløsninger, SD-Branch, NGFW, administrasjon med mere.

Det kreves ingen spesielle ferdigheter på forhånd, men erfaring med å jobbe teknisk kan gjøre at sommerskolen oppleves enklere. Sommerskolen kan også være spennende for deg som er nysgjerrig på hvordan tekniske løsninger fungerer og som har en liten teknisk spire i deg.

IT-sikkerhet er alles ansvar

Til syvende og sist er IT-sikkerhet alles ansvar. Med å gjøre disse kursene tilgjengelig for alle håper vi å bidra med økt kompetanse og oppmerksomhet hos folket. Ettersom vi nå jobber mer hjemmefra, studenter går over til digital læring og vi alle må belage oss på sikkerheten i hjemmenettverkene for internettaksess, spill og underholdning, så har det blitt veldig tydelig at vi er så sikre som den mest sårbare enheten vi har. I dette nye miljøet er sikkerhet overordnet og kunnskap er nøkkelen til å beskytte ikke bare personlige data, men også offentlige tjenester og arbeidsgivers data. 

For mer informasjon om de gratis kursene kan du besøke denne siden.