04-03-2017

Du må sikre deg mot fortiden, nåtiden og fremtiden

I internettbasert sikkerhetssammenheng, har behovet for å sikre fortid, nåtid og fremtid stilt mange spørsmål om hvordan man kan opprettholde kontinuitet i en hverdag i konstant endring.

Nærbilde av mac tastatur

Alt og alle er, eller er i ferd med å bli tilkoblet internett. Verden går på teknologi, og blir teknologien kompromittert, vil det medføre konsekvenser for innbyggere, virksomheter og samfunnet. Norge er et av verdens mest digitaliserte land, og er derfor – i motsetning til hva mange tilsynelatende tror – spesielt utsatt for hackerangrep.

”Norge er et av verdens mest digitaliserte land og er derfor spesielt utsatt for hackerangrep.”

Naive nordmenn

PST ble nylig varslet av samarbeidende tjenester om et russisk hackerangrep mot PST, DU, AP og flere statlige aktører.

Resultatene fra Mørketallsundersøkelsen i september 2016 avdekket at over en fjerdedel av norske bedrifter hadde opplevd uønskede sikkerhetshendelser i løpet av 2016. I 2015 la Ipsos MMI frem en undersøkelse som viste til at kun 10 prosent av bedriftslederne var bekymret for datakriminalitet. Bedriftene var derimot mer bekymret for omsetningssvikt. Når alt og alle er tilkoblet internett, er det på sin plass å spørre om datainnbrudd og nedetid har en påvirkning på omsetningen (og omdømmet) eller ikke.

Ny æra av cybertrusler

Det som er bemerkelsesverdig hva gjelder dagens situasjon, er at IT-avdelingene må håndtere alle pågående endringer, samtidig som de skal ivareta og sikre eldre infrastruktur. Både fortid, nåtid og fremtid må sikres – og det i sanntid.

Som en konsekvens av at stadig mer data lagres i skyen må de samtidig klare å håndtere et jevnt økende og mer omfattende trusselbilde. Stadig mer data er i omløp på mobile enheter, samtidig som brukerne har utviklet en mer risikofylt brukeradferd.

Derfor trenger alle virksomheter å redusere gapet mellom de gamle og de nye IT-sikkerhetstruslene.  Og det er akkurat det Trend Micro XGen™ble utviklet for å gjøre.

”Både fortid, nåtid og fremtid må sikres – og det i sanntid.”

Det kjente og ukjente

Dagens IT-avdelinger har en stor utfordring. På den ene siden skal de klare å håndtere alle kjente sikkerhetstrusler og -angrep. I 2016 blokkerte vi i Trend Micro over 80 milliarder angrep. Men det er bare peanøtter sammenlignet med hva vi kan forvente fremover. Via det mørke- eller dype nettet – DarkWeb – dukker det opp nye verktøy hele tiden. Derfor opplever vi en bølge av nye og helt unike trusler. Over 500 000 nye trusler hver dag. For å oppdage og blokkere disse truslene kreves det mer avanserte teknikker.

Sikkerhetshåndtering på tvers av generasjoner

I vår fremtidsrapport for 2017 The Next Tier – forventer vi at den neste generasjonen av målrettede angrep vil være utviklet for å lure sikkerhetsproduktene. Og det som gjør de nye truslene enda mer skremmende, er at disse nye angrepene vil rettes mot alt og alle; fra infrastrukturen, til servere og helt ut til deg og meg. Til tross for at mange sikkerhetsleverandører hevder at det finnes én løsning som fikser alt, er det ikke tilfelle.

Det virksomheter må få på plass er en sikkerhetsløsning som fungerer på tvers av «generasjonene» og på alle rom; fra serverrommet helt ned til duppedingsene på kontoret. Løsninger som kan håndtere trusler fra fortiden, nåtiden og fremtiden.

Etter hvert som denne generasjonen går over til den neste, med hackere som fortsetter å utvikle nye trusler, samtidig som antall enheter som kobles til internett eksploderer, må IT-avdelingene etablere en tilnærming til cybertrusler som favner fortiden, nåtiden og fremtiden.

Alt annet er å gamble med egen sikkerhet. Og omsetning.

Alt annet er naivt. 


Karianne Myrvold
Markeds –og kommunikasjonssjef i Trend Micro