11-04-2019

De beste bruker gjerne det beste, også innen IT-sikkerhet

Hva gjør et produkt til det beste og hva skal man velge? Jeg har en anbefaling til deg.

Thomas Tømmernes
Thomas Tømmernes
Leder for IT-sikkerhet

Som leder av Ateas IT-sikkerhetsområde, får jeg fortløpende sikkerhetsrelaterte spørsmål fra våre kunder om valg av løsninger og hardware. Spesielt har jeg siste året mottatt mye henvendelser om sikring av endepunkt fra kommuner og andre i forbindelse med kommunesamarbeid.

Dette er jeg glad for, siden endepunktene helt klart er de mest utsatte enhetene i et nettverk.

Security by design

Det finnes i dag flere gode sikkerhetsløsninger for endepunkt på markedet. Dette er gjerne antivirus-løsninger som inneholder alt man i utgangspunktet trenger for å sikre seg mot samtids-trusselbildet og inneholder alt fra personlig brannmur til identitetsbeskyttelse og surfing på nettet. Ulempen er at de som regel blir installert over eksisterende programvare, uten integrasjon mot selve hardwaren på laptopen, noe som åpner for angrep mot enheten.  Dette har HP løst med å tenke security by design og har bygget enhetene og sikkerhetsprogrammene til å fungere sammen fra starten.

Stadig flere henvendelser handler også om valg av bærbare datamaskiner. Prismessig er de fleste produsentene relativt like, og ofte er touch-skjerm, RAM og harddisk prisdrivere. Derfor er det relativt vanskelig å anbefale en produsent fremfor alle andre når hardwaren er relativt lik og mange av komponentene er produsert de samme stedene.

Anbefalt av de beste

På samme måte som idrettsutøvere bruker toppmodeller, gjelder det samme i min bransje. Et spesialteam som jobber med å begrense, stoppe og etterforske hackerangrep og er både godkjent og anbefalt av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet kan kalles de beste av de beste.

For at de beste skal utøve sitt samfunnsoppdrag, er de avhengige av utstyr som fungerer, god kapasitet og batterivarighet, kan benyttes overalt og har de innebygde sikkerhetsfunksjonene som garanterer at enhetene hackerjegere benytter, ikke er infisert eller blir infisert under arbeidet med skadelig kode.

Sistnevnte vil kunne skade både effektiviteten i arbeidet, kvaliteten på redningsaksjonen, spredning av skadevare og gjøre at operasjonen feiler.

Leder for Atea Norges Incident Response Team, Vegard Kjerstad har klare krav og forventninger til både teamet, rutiner, trening og kompetanse, og ikke minst hvilke verktøy IRT benytter i sine oppdrag: Godt verktøy skal være hyllevare, enkelt å få tak i, gode serviceordninger og tilgjengelige reservedeler, gjennomprøvd og pålitelig. Med andre ord, normale laptoper som er testet og kvalitetsmessig funnet tilfredsstillende.

IRT har valgt HPs nye laptop HP X360 1030 G3 på grunn av innsynsfilteret, fleksibiliteten, muligheten for USB- C ladning, tegnemuligheten og selvfølgelig de innebygde sikkerhetsfunksjonene. Enhetene blir slettet mellom hvert oppdrag og tanket med et image som inneholder alle de verktøyene dagens Sherlock Holmes trenger. For som ønsker å se nærmere på dette, er de godt forklart i denne filmen.

Tilbake til anbefaling og valg av laptop. Også jeg bruker den samme HP-enheten som IRT, og har ikke hatt noen utfordringer med denne siden jeg begynte å bruke den. Min desiderte favorittfunksjon er det digitale innsynsfilteret som gjør det umulig for folk på flysetet ved siden av eller bak meg å se hva jeg jobber med.

Om alle produktene koster det samme og ser relativt like ut, så velger jeg den med best rykte, best ressursutnyttelse, best brukeropplevelse og mest sikkerhet.