14-09-2023

Datapolitikk for dummies?

Politikerne må sterkere på banen for å ta tak i det som er en av nåtidens største trusler, både i inn- og utland.

Thomas Tømmernes
Thomas Tømmernes
Leder for IT-sikkerhet
Thomas Tømmernes

Innlegget var først på trykk i Nettavisen. 

En av de lengstlevende bokseriene i verden er … «For dummies»-serien. Det finnes nærmere 3–400 bøker som gir leserne innsikt for begynnere i alt fra ledelse og markedsføring, til sjakk og fotball. Serien begynte imidlertid i sin tid som en innføring i teknologiske nyvinninger og den første, som het DOS for dummies, ble utgitt helt tilbake i 1991.

Hvorfor sette søkelyset på denne bokserien helt uten videre? Fordi jeg mener politikerne må sterkere på banen for å ta tak i det som er en av nåtidens største trusler, både i inn- og utland. Nemlig it-sikkerheten.

Må snakke samme språk

Når vi år etter år opplever appellen fra myndighetene om en digital sikkerhetsdugnad og bedre samarbeid, uten at det samtidig legges frem forslag, invitasjon til diskusjon eller tydelige rammeverk for gjennomføringen av en slik dugnad, så lurer man jo på hvorfor.

Hva er det som holder igjen denne «dugnaden» som er både etterlengtet og helt nødvendig for å øke sikkerheten i Norge? Kan en av grunnene til at vi ikke får satt tematikken ordentlig på dagsordenen være at politikerne og vi i den private it-bransjen ikke snakker samme språk?

«Buzzord» som skraper overflaten

Når politikere snakker om it-sikkerhet og digitalisering, så preges det gjerne av «buzzord» skrevet av kvikke tekstforfattere, eller beskrivelser som kun skraper i overflaten. Ofte om en problemstilling som i tillegg er fjernt fra virkeligheten.

Når vi som jobber med it-sikkerhet prater, går vi gjerne i fellen og tror at tilhørerne skjønner hva vi snakker om, bruker tre-bokstavsforkortninger og fagspråk som gjør det vanskelig for folk flest å forstå.

Har dette ført til en avstand mellom hva vi som er ekspertene mener trengs, og hva politikerne forstår?

IT-sikkerhetsminister søkes

Vi mangler en teknologiens røst, noen som kan snakke fag på tinget. Vi kan ikke forvente at alle politikere skal være it-eksperter, men vi må kunne forvente at de tar digital sikkerhet og bransjen vår såpass på alvor at de sørger for å ha en som tar dette ansvaret. En ny digitaliseringsminister, og aller helst et IT-sikkerhetsminister, selv om sistnevnte nok ligger veldig mange år fram tid. Det handler om å være bindeleddet mellom oss eksperter, politikerne og det norske folk.

PST sin nasjonale trusselvurdering fra 2023 viser alvoret i situasjonen: «Nettverksoperasjoner er en vedvarende og alvorlig trussel mot norske verdier. Digitale trusselaktører tilpasser seg dagens sikkerhetspolitiske bilde og utvikler stadig mer avanserte metoder og virkemidler for å nå sine mål.»

Arendalsuka og nasjonal sikkerhetsmåned

Vi fra IT-bransjen var kraftig representert under Arendalsuka. Vi var der som gjester på en politisk arena, og forsøkte å informere de politiske beslutningstakerne om hvordan vi fra den kommersielle IT-bransjen opplever det digitale trusselbildet.

Under en paneldebatt på samme arena, opplevde jeg for første gang å få gehør og forståelse for hvilke rammer vi fra privat sektor trenger for å kunne være deltakere i et dugnadsarbeid. Jeg så en kontur av forståelse for hva den kommersielle aksen trenger å ha på plass for å kunne bidra fullt ut.

Nå har ikke jeg nødvendigvis fasiten på hvordan innholdet i dugnadsplanen bør se ut, men at vi må ha med representanter fra både det private og det offentlige fagmiljøet er helt sikkert.

Bare i løpet av det siste året har Stortinget blitt hacket to ganger uten at dette har fått våre folkevalgte til å sette temaet høyere på agendaen.Vi trenger en wake-up call her i landet – før det er for sent!

Snakk med oss

Min oppfordring til politikere og myndigheter er nå å benytte sikkerhetsmåneden oktober til å møte og snakke med aktører fra den private sikkerhetsbransjen, og se om kanskje vi ikke snakker samme språk likevel?

Og skulle ikke det gjøre susen, så er det kanskje på tide å blåse liv i den gamle bokserien og sammen skrive: Datapolitikk. for dummies, så lærer vi kanskje noe hele gjengen.

Inntil skrivelysten tar meg igjen fortsetter jeg å legge ut meningsmålinger i på Facebookgruppen IT-sikkerhet med ca. 7000 medlemmer, og forhåpentligvis vil svarene fra dette miljøet kunne være med på å gi enda flere innspill til de folkevalgte.