25-05-2021

Cyberforsikringer er fremtidens kasko

– Vi kan ikke ha det sånn at norske bedrifter er flinkere til å forsikre PC-ene sine enn dataene som ligger lagret på dem, sier leder for fagstøtte BM hos Eika Forsikring, Trond Anders Fossum.

sikkerhet illustrert på mac.foto

Eika var i 2018 blant de 18 de aller første til å tilby bedrifter en egen dataangrepsforsikring. Til tross for at hackerangrep mot Stortinget og selskap som Hydro har fått mye oppmerksomhet i media, har imidlertid mange bedrifter ennå ikke innsett viktigheten av en slik forsikring, ifølge Fossum.

– Hos oss kjøper rundt to prosent av bedriftskundene forsikringen i dag, og det er for lite med tanke hvor alvorlige konsekvenser et dataangrep kan få for dem. Mange dataangrep skyter blindt, og kan like gjerne ramme en liten industribedrift i Østfold, som Hydro.

– Blir du rammet av produksjonsstans og i tillegg et erstatningsansvar for tap av data, kan det raskt utvikle seg til et være eller ikke være for bedriften. Jeg vet om trelastfirmaer som er like redd for stans i produksjonen på grunn av dette, som for brann. En slik dataangrepsforsikring bør derfor være like viktig for bedrifter som kasko er for bileiere, sier han.

”Norge er blant landene som har kommet aller lengst i digitaliseringen, og er derfor ekstra sårbare for angrep.”

Angrep med løsepengevirus øker internasjonalt – norske bedrifter er utsatt

IBM skriver I sin årlige sikkerhetsrapport X-Force Threat Intelligence Index 2021, at spesielt angrep med løsepengevirus øker raskt. Norske bedrifter er ifølge nordisk ansvarlig for IBM Security, Kaja Narum, blant de som er mest utsatt. – Norge er blant landene som har kommet aller lengst i digitaliseringen, og er derfor ekstra sårbare for angrep, sier hun til TV2.

Trond Anders Fossum i Eika Forsikring tror det er flere grunner at mange bedrifter hittil har vært trege med å tegne forsikring mot dataangrep:

  1. Daglig leder i en liten bedrift har mange oppgaver både innen salg, administrasjon og produksjon. Fokuset på IT-sikkerhet kommer da ofte langt ned på listen.
  2. Tanken på at «Dette skjer ikke oss» fører til at flere bedrifter ikke forsikrer seg før de har blitt utsatt for et dataangrep.
  3. Mange bedrifter har avtale med et IT-sikkerhets-firma, men innser ikke hvilke begrensninger som ligger i denne avtalen.

- Når huset ditt brenner ned, så er det ikke vaktselskapet som erstatter det. Ingen IT-selskaper tilbyr i dag kontrakter som dekker alt. Det er derfor viktig at bedriftsledere setter seg inn i hva avtalene deres dekker før uhellet er ute. - Vi kan ikke ha det sånn at norske bedrifter er flinkere til å forsikre PC-ene sine enn dataene som ligger lagret på dem.

– Med en dataangrepsforsikring vet du at du er garantert både teknisk og økonomisk hjelp til å få bedriften tilbake i samme stand som før den ble angrepet, sier Fossum.

Tilbyr øyeblikkelig teknisk hjelp til bedrifter som blir rammet av dataangrep

Eika Forsikring samarbeider blant annet med Atea for å opplyse kundene om hvordan de best bør beskytte seg mot dataangrep.

Han tror derfor antallet bedrifter som tegner forsikring mot dataangrep vil øke markant de neste årene.

- En av våre første kunder som opplevde stans i produksjonen på grunn av et dataangrep, har sagt til meg at de kanskje ikke hadde vært i business i dag om de ikke hadde hatt for denne forsikringen. Jeg tror derfor at datangrepsforsikring snart vil bli like vanlig som å forsikre bedriftens inventar.

Eika Forsikring AS

Eika Forsikring AS ble etablert våren 1999, under navnet Terra Forsikring. Selskapet eies av 68 lokalbanker gjennom Eika Gruppen AS. I tillegg er flere frittstående distributører tilknyttet Eika Forsikring. Vi tilbyr et bredt produktspekter til privatkunder, landbrukskunder og små/ mellomstore næringskunder innen både skade- og personforsikring. For mer informasjon, se www.eika.no.

Dataangrepsforsikring fra Eika Forsikring

  • Kartlegging & gjenoppretting av data og programvare
  • Ansvar ved tap av personopplysninger
  • Konsekvenser ved datainnbrudd Erstatning ved avbrudd
  • Gjenoppbygge omdømme ved hjelp av PR-rådgivere
  • Dataansvar overfor tredjepart
  • Økonomisk tap som følge av datakriminalitet