28-06-2019

Bedre sikkerhet med e-læring

Om en virksomhet gjennomfører et bevisstgjøringsprogram i digital sikkerhet én gang i året, vil det ha samme nytte som å ta tran en gang i året i den tro at man dermed er sikret god helse. Forebyggende kunnskap handler nettopp om å holde deg oppdatert hele året gjennom.

Junglemap har over 13 års erfaring med å utvikle e-læringsløsninger for offentlig og private virksomheter innen forebyggende digital sikkerhet. Digital sikkerhet handler ikke bare om å oppdatere og sikre virksomhetens tekniske løsninger, det handler også om å oppdatere de ansatte i henhold til det skiftende trusselbildet. Om en virksomhet gjennomfører et bevisstgjøringsprogram i digital sikkerhet én gang i året, vil det ha samme nytte som å ta tran en gang i året i den tro at man dermed er sikret god helse.  

Innebygd sikkerhet

Teknologisk sett har vi aldri vært sikrere enn det vi er i dag, hvor eksempelvis flere løsninger har innebygget sikkerhet. Dermed blir inngangen til en virksomhet oftere via de ansatte, gjerne via falske eposter som enten fører til sosial manipulering for å urettmessig få tilgang til informasjon eller via ansatte som fristes til å klikke på lenker de ikke burde klikket på. Bruk av teknologi og sosial manipulering er eksempel på et trusselbilde som rammer næringslivet uavhengig av størrelse og bringer med seg utfordringer vi aldri før har måtte håndtere. Denne utviklingen har de siste tre årene medført mer åpenhet fra de hemmelige tjenestene, i form av de åpne trusselvurderingene som utgis en gang i året for å bidra til at næringslivet skal kunne forebygge bedre og bli mer digitalt robuste.  

Sikkerhetsloven

De åpne trusselrapportene fra Politiets Sikkerhetstjeneste fokuserer på hovedtrekk som næringslivet bør være bevisst, det være seg aktører, fremgangsmåter og trender. Ettersom samfunnet har blitt mer digitalisert, har det også blitt mer komplekst og sårbart. I fjor kom GDPR (personvern) inn i lovgivningen og i inneværende år har vi fått en ny og oppdatert sikkerhetslov. Sikkerhetsloven gjelder ikke alle norske virksomheter, men berører flere enn før. Eksempelvis kan en leverandør til en virksomhet som er underlagt sikkerhetsloven, bli stilt krav til når det gjelder «grunnsikring».  Det overordnede målet fra myndighetene med nevnte tiltak er at næringslivet skal ta bedre ansvar for egen digital sikkerhet og med det også bidra til økt sikkerhet i de digitale verdikjedene vi alle er avhengige av.  

Digital sikkerhet er ferskvare

For å få dette til, kreves mer enn bare en teknisk oppgradering. Også ansatte og ledere må «oppgraderes» jevnlig for å trygge at alle har en felles situasjonsforståelse knyttet til digital sikkerhet. Dette vil kunne bidra til at tiltak etterleves og oppdateres i tråd med et trusselbilde som er i stadig endring. Det er mye kompleks informasjon og økte krav fra flere nasjonale premissleverandører innen digital sikkerhet som næringslivet bør holde seg oppdatert på. Det gjør at kunnskap, bevisstgjøring og tiltak innen digital sikkerhet blir ferskvare; en trusselvurdering fra i fjor, er gått ut på dato i år.  

Lang erfaring med digital sikkerhet

Junglemap har lang erfaring med tilgjengeliggjøring av forebyggende kunnskap innen digital sikkerhet, som igjen bidrar til å sikre næringsliv og samfunn bedre. Dette er viktig kunnskap som vi har forenklet språket på, og som vi oppdaterer årlig i henhold til trusselbildet og føringer fra myndighetene. På mange måter bidrar vi sammen med tilsvarende aktører, til å bygge bro og dialog mellom myndigheter og næringsliv som fremmer et mer robust digitalt samfunn. Vi har vært med på digitaliseringsreisen og erfart de behov som har kommet underveis og hva som fungerer knyttet til forebyggende og bevisstgjørende arbeid for bedre digital sikkerhet. Vi har utviklet enkeltleksjoner på 3 minutter innen relevante hovedtemaer ut i fra 4 modenhetsnivåer for virksomheter. Disse leksjonene fordeles over en gitt periode og tilpasses det øvrige interne sikkerhetsarbeidet og vil dermed bidra til å styrke sikkerhetsprosessene en virksomhet trenger for å være i toppform innen digital sikkerhet  hele året. 

Gratis kurs 

Junglemap har nå en sommerkampanje med et gratis nanolearning-kurs i informasjonssikkerhet til Ateas kunder. Ved å registrere deg og din virksomhet vil dere motta 6 leksjoner og 1 evaluering per epost. Dato og tidspunkt for utsendelse av nanolearning-kurset er opp til dere å bestemme. Om dette høres interessant ut kan du registrere din virksomhet her.