08-05-2020

Atea godkjent av sikkerhetsmyndighetene - igjen

Når et dataangrep skjer er det viktig å jobbe systematisk og gjøre de riktige tiltakene raskt.

Peter Tryggestad
Peter Tryggestad
Kommunikasjonssjef (permisjon)
Nærbilde av kodelås i sølv

Stiller strenge krav

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) stiller derfor strenge krav til selskapene som blir godkjent til å håndtere hendelser som kan true IT-sikkerheten.

– Vi er veldig stolte av å fortsatt være ett av tre selskaper som NSM godkjenner. Det er et solid og eksklusivt kvalitetsstempel på de tjenestene vi leverer på IT-sikkerhet, sier Michael Jacobs, administrerende direktør i Atea.

NSM laget tilbake i 2018 en godkjennelsesordning for håndtering av dataangrep på norsk Infrastruktur. Tanken var at det skulle bli lettere for norske bedrifter å velge leverandører som innehar nødvendig kvalitet og kompetanse.</>

Omfattende å bli sertifisert

Ordning til NSM har vært en suksess, og man ser at de store angrepene de siste årene har blitt håndtert gjennom et solid offentlig og privat samarbeid.

– Det var en omfattende prosess å bli sertifisert på nytt, noe som igjen gjenspeiler seg i den høye kvaliteten myndighetene krever, forteller Jacobs.

Michael Jacobs, administrerende direktør i Atea.

Atea er nå godkjent ut 2021 etter de strenge kvalitetskravene til NSM.

Michael Jacobs er tydelig på at IT-sikkerhet er hjørnestenen i enhver løsning, uansett hvor virksomheten befinner seg i reisen mot skya.

– Atea har en klar strategi om at vi sikrer Norge med IT. Vi har gjennom de siste årene investert betydelig for å bygge opp et av Norges største IT-sikkerhetsmiljøer, sier Jacobs.

Mangel på fagpersoner

Det er stor mangel på fagressurser i Norge og ellers i verden, og det vil bare bli økende utfordring, derfor er sikkerhetstjenester viktigere enn noen gang. Både NSM og Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) har anbefaler norske virksomheter uten egen IT sikkerhetsavdeling å kjøpe inn denne kompetansen eksternt.

Mer om selve ordningen kan du lese her