24-06-2021

Er du rigget for den hybride hverdagen?

Endelig fri fra hjemmekontoret! Eller? Mye tyder på at vi etter pandemien møter en helt ny arbeidshverdag – der vi kombinerer hjemmekontoret med oppmøte på arbeidsplassen. Men, før du ønsker medarbeidere velkommen tilbake til kontoret, er det viktig å sjekke at kontoret er rigget for den hybride hverdagen.

Dame sitter på balkong med mac på fanget

Fordi, selv om Norge gjenåpnes, blir ikke hverdagen den samme som før pandemien. Det er ingen tvil om at Covid-19 har skapt varige endringer både i samfunnet og næringslivet.

Noen av de viktigste endringene skjer med måten vi jobber på. En del av dette er at jobben for mange ikke lenger er et sted vi går til hver morgen, men en aktivitet du kan gjøre der du er.

Hva betyr dette i praksis? Mer hjemmekontor!

I en undersøkelse utført av analyseselskapet Gartner sier 7 av 10 at de ønsker å fortsette å bruke hjemmekontor som et vesentlig innslag av arbeidshverdagen. Andre undersøkelser viser at det vil bli færre jobbreiser – vi vil ikke reise til Tromsø eller London for å ha et møte vi like godt kan gjøre via Teams.

Og selv om flere møter vil trekke inn i møterommet igjen – vil ikke alle møtedeltakerne sitte i samme rom. De fleste møter vil også ha digitale deltakere i tillegg til de som sitter fysisk i møterommet.

Tenk på alle mulighetene dette gir! Hvis du for eksempel skal bidra med 10 minutter informasjon på et møte – kan du bare logge deg på og være med så lenge det er nødvendig. I stedet for «enten-eller» får vi en møtekultur med rom for «både-og».

Gjort riktig kan «post-Covid» gi mer effektive og samtidig fornøyde ansatte – og en mer veldrevet organisasjon.

Alfa og omega at teknikken fungerer

For å få den nye, hybride kontorhverdagen til å fungere er det helt avgjørende at alle de tekniske løsningene fungerer optimalt – både for de som er i møterommet og de som deltar på møtet via videolink. Både lyd- og videokvalitet skal være så god at du ikke tenker over at noen av møtedeltakerne sitter et annet sted.

Det samme gjelder de digitale løsningene som dine medarbeidere trenger for å løse arbeidsoppgavene – de må fungere uansett hvor jobben skal gjøres. De har ikke tid til å vente på trege applikasjoner og nettverk som stadig hopper av og på – og du er avhengig av at de får jobben gjort til riktig tid.

5 ting du må tenke på før dere er tilbake på kontoret:

  • Hvor godt fungerer egentlig nettverksløsningen din? Vil den håndtere nye systemer du planlegger å installere?
  • Fungerer AV-løsningene? Er det lenge siden utstyret har vært sett over og vedlikeholdt?
  • Er virksomhetens rutiner for informasjonssikkerhet gode nok?
  • Er datautstyret som medarbeiderne bruker på hjemmekontoret rustet for å løse stadig nye oppgaver, og håndterer det nye kommunikasjonsverktøy?
  • Har virksomheten en bærekraftig IT-strategi – for eksempel for vedlikehold og resirkulering av gammelt IT-utstyr? 

Klarer du å tikke av på alle disse 5? Om ikke, kontakt oss, så hjelper vi deg.

 

 

Tilstandssjekk

Har du behov for en status og tilstandsrapport på dine AV-løsninger? Er det lenge siden utstyret har hatt kontroll og vedlikehold? Eller har du kanskje forskjellig utstyr fra ulike leverandører og med ulik alder? 

logosalat.foto