19-06-2020

Atea bidrar til digital transformasjon for et av Norges ledende bygg- og anleggsselskaper

– Vi er kjempeglade for at Consto valgte oss som sin partner for de neste fire årene. Med denne avtalen bygger vi virkelig landet med IT, sier Michael Jacobs, adm. dir. i Atea Norge.

Michael Jacobs

Consto er et landsdekkende entreprenørselskap som bygger blant annet skoler, boliger, sykehus og hoteller – over hele Norge.

– Vi er stolte over å lande avtalen med et av Norges ledende bygg- og anleggsselskaper. Vi vet at byggebransjen går gjennom en digital transformasjon, der de i større grad er avhengige av digitale verktøy for å lykkes i byggeprosessen. Vi gleder oss til å jobbe sammen for å finne gevinster for Consto og bransjen, sier Jacobs.

Rammen for avtalen er på rundt 8,5 millioner i året, og i tillegg kommer innkjøp av IT-utstyr.

En større satsing på skytjenester

Den nye IT-driftsavtalen med Atea er bred, og innebærer blant pc-utstyr, support og drift av programmer, men også en større satsing på skytjenester.

– Med våre skytjenester gjør vi Consto klare for både dagens og morgendagens digitale behov. Effektiv tilgangen til IT-tjenester, uansett hvor man er på jobb, vil bidra til mer effektiv jobbhverdag. Sammen med Consto skal vi sikre at de tjenestene når helt ut til alle deler av organisasjonen, forteller Jacobs.

Consto-konsernet har selskaper over hele landet, fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør, rundt 900 ansatte i Norge og hovedkontor i Tromsø.

I avtalen inngår det også leveranser til byggeplasser. Der skal Atea levere infrastruktur og løsninger som bidrar til god framdrift i byggeprosjektene