04-10-2023

Teknologitrender med framtidsforsker Amy Webb

Amy Webb er en fremtidsforsker som hjelper virksomheter å ta beslutninger ved å utforske mulige, troverdige og ønskede fremtider. Hun er ikke interessert i å spå om fremtiden, men heller hvordan vi kan forberede oss på den.

For å skille mellom trender som vil ha en varig innvirkning og de som bare er trendy, ser Webb etter trender som er:

  • Relatert til et grunnleggende menneskelig behov 
  • Tidsmessig og vedvarende 
  • Kan gi verdi i fremtiden 
  • Representerer en eller annen type grunnleggende endring i atferd 
  • Kan replikeres over tid 
  • Hun bruker eksemplet på generativ AI, som hun sier ikke er en trend, men heller et eksempel på assisterende databehandling (Assistive Computing), som er den virkelige trenden. 

 

Den mest overraskende spådommen? 

En av Webbs mest overraskende spådommer, som har gått i oppfyllelse, er måten folk bruker generativ AI på i dag, inkludert «Deepfakes». Hun gjorde denne spådommen i 2018. Nå snakker alle om dette.  

 

Vanskelig med timing 

Webb angrer på å ha lagt NFC og QR-koder i sin teknologitrender-rapport for mange år siden, fordi hun trodde de ville bli mer populære enn de viste seg å være. Hun sier at det å få timingen av trender riktig er mer vitenskap enn kunst. 

 

Hvorfor snakker vi ikke om blockchain lenger? 

Webb mener at blockchain fortsatt er en viktig teknologi, spesielt i Norden, hvor det er bransjer som shipping og bank som kan dra nytte av den. Hun sier at vi vil trenge blockchain i fremtiden, så vi bør ikke slutte å snakke om den. 

 

Det viktigste spørsmålet 

Webb sier at det viktigste spørsmålet for bedrifter er «hva om ...» (What if?!). Dette spørsmålet er en måte å trene seg på en mulig fremtid. Hun hevder at disse er de to viktigste ordene i næringslivet, fordi de åpner sinnet for å se etter eksterne signaler og trender – og ikke minst tenke på hvordan morgendagen kan være annerledes enn i dag. 

Amazon er et godt eksempel på et selskap som bruker «hva om» mye. De bygger hele tiden fremtiden på en måte som er vanskelig å utfordre. Imidlertid er mange ledere i vellykkede selskaper redde for å spørre "hva om" fordi det utfordrer status quo. 

 

 

Her kan du laste ned trendrapporten for 2023 

 

Denne oppsummeringen er laget av AI-verktøyet Google Bard og kvalitetssikret av Kommunikasjon.