02-12-2020

Sensorer kan gi bedre luftkvalitet og informasjon til innbyggere i Gjøvik

Med helt nye sensorer som fanger opp luftforurensning, skal innbyggerne i Gjøvik kommune få bedre informasjon om når luftkvaliteten i Gjøvik er god og mindre god.

Luftkvalitetmåler i Minnesundveien som blir montert

Spennende innovasjonsprosjekt

I Gjøvik kommune har de tørt innenlandsklima og lite luftfuktighet. Det i kombinasjon med vedfyring og piggdekkbruk gjør at de i overgangsperioder mellom årstider kan få dårlig luftkvalitet. Nå tar de grep med et spennende innovasjonsprosjekt sammen med IT-selskapet Atea.

– Sammen med Atea har vi  satt opp tre sensorer som samler inn data fra Minnesundvegen, Gjøvik stadion og Malmvegen. Det gir oss muligheten til å måle luftkvaliteten mer målrettet. I tillegg får innbyggerne bedre oversikt over luftkvaliteten flere steder i kommunene med en egenutviklet visualisering for nivåene av svevestøv, forteller Pål Godard, smartbysjef i Gjøvik kommune, som understeker at dette fortsatt er i en testperiode.

Luftkvalitetsmåleren montert på en lyktestolpe i Malmveien henter strøm fra et solcellepanel. Samme installasjon kan man se i Minnesundveien og ved Gjøvik stadion. Foto: Gjøvik kommune

Et unikt samarbeid

Luftforurensing består av partikler, gasser og stoffer i lufta som er skadelige for mennesker. Det er særlig personer med luftveissykdommer som astma, KOLS, infeksjoner og hjerte/karsykdommer som er spesielt utsatt i perioder med høy luftforurensning.

– Vi har to målgrupper for dataene vi samler inn via sensorene. Det er innbyggere med luftveissykdommer, som må vite om det er tilrådelig å gå ut eller ikke. Den andre brukergruppa er kommunen selv, som kan se effekten av ulike lokale tiltak som vanning og børsting for å redusere luftforurensingen og rapporterer til miljømyndighetene, sier Godard.

Prosjektet til Gjøvik er en del av deres smartby-satsing.

En stor utfordring

– For oss er det selvfølgelig ekstra meningsfullt å jobbe med teknologi og data som kan bidra til at mennesker lever bedre liv der de bor. Vi har selv tatt en stor del av kostnadene underveis i prosjektet, fordi vi ønsket å være med kommunen på dette spennende prosjektet, sier Sigbjørn Høgne, direktør i Atea Analytics.

Utfordringen med luftforurensning finnes ikke bare i Gjøvik, men er store i hele Norge. Bare i 2019 døde 1300 mennesker for tidlig her til lands på grunn av fint svevestøv, viser Det europeiske miljøbyrået rapport om luftkvalitet fra 2019.

– Luftforurensning er et kjent problem og en av de viktigste miljøårsakene til for tidlig død. Jeg er sikker på at bedre bruk og innsamling av data er en av nøklene for å løse denne utfordringen, sier Høgne.

Dashbord hvor innbyggerne kan følge med på luftkvaliteten i Gjøvik kommune.