10-04-2019

Nå får Sandefjord kommune smartgate

Sandefjord kommune inngår samarbeidsavtale med teknologiselskapet Atea. Med i avtalen er en smartbyplattform – og Sandefjord kommune inviterer til idédugnad for Norges smarteste gate.

Signatur Sandefjord Kommune.foto

– Det vi har startet på vil være banebrytende også i internasjonal målestokk, sier IKT-sjef Sondre Andersen i Sandefjord kommune.

Når Thor Dahls gate gjenåpner i juni skal den være fri for biler, men proppfull av folk, liv og aktiviteter – og smarte sensorer. Nå inviterer kommunen lokale entreprenører, innbyggere og andre bidragsytere på idédugnad for hvordan de kan gjøre gata smart. Sensorene kan blant annet programmeres til å måle trafikk, klima og menneskelige bevegelser. Funnene samles så i datasett som kan brukes til ulike apper og tjenester:

– Ambisjonen er at Thor Dahls gate skal ha sensorer i lykter, benker, trær og kumlokk; alt kan kobles på nett og skape nye brukeropplevelser. Det er egentlig bare fantasien som setter begrensningene, sier Andersen.

Smartgata er en del av kommunens overordnede IKT-prosjekt «Proaktive innbyggertjenester». I tillegg til gaten og appen, skal det settes opp to interaktive touch-skjermer der innbyggere og besøkende kan finne all slags informasjon; én på Hvaltorvet og én i Thor Dahls gate.

Neste steg er en ny innbygger-app, der hver sandefjording med smarttelefon både kan finne og få varslinger – fra chatboten Kari – med informasjon som vil være tilpasset den enkeltes behov og interesser:

– Appen skal gi deg som innbygger relevant og tilpasset informasjon om hverdagen i Sandefjord: fra barnehageplasser, skoletilbud, bussavganger, luftkvalitet og fritidsaktiviteter, forteller Andersen.

Teknologien vil gjøre innbyggertjenester proaktive. Kommunen skal gi innbyggere vesentlig informasjon tilpasset den enkelte, samtidig som informasjonssikkerheten ivaretas, sier Ateas salgsleder og rådgiver for Smartby Per Ragnar Olsen:  

– Det er spennende å jobbe med en kunde som har store ambisjoner om hvilke muligheter teknologi kan gi. Samarbeid er nøkkelen i transformasjonstiden for å oppnå gevinstrealisering. Ved å invitere innbyggerne viser de at de er nysgjerrige og ser verdi i involvering i prosessen for å skape de beste løsningene.

Sandefjord har jobbet strategisk med å optimalisere det digitale tilbudet for sine beboere i flere år, og var bl.a. den første kommunen i landet til å benytte kunstig intelligens, ved innføring av chatbotten Kari som en del av deres dialog med innbyggerne.  

Om avtalen

Gjennom avtalen med Atea skal sensorteknologi blant annet bidra til å måle temperaturen og kvalitet i badevannet, måle og forbedre luftkvaliteten i bygg, overvåke temperatur og isdannelse på kommunale veier og gjøre det enklere for innbyggere å parkere. Den digitale plattformen vil dekke alle fremtidige behov innen IoT (Internet of Things).