07-11-2023

Klar for hverdags-AI på jobb og skole?

Mange eksperter mener at AI (kunstig intelligens) er årets teknologi. Nå er ikke AI noe nytt, men det skjer veldig mye innenfor dette området akkurat nå.

video

Bare fantasien setter grenser for hvordan AI kan brukes i samhandling, problemløsning, kunnskapsbygging, læring, informasjon og kreativitet.

Vi er i ferd med å bevege oss fra «hva kan maskiner gjøre for oss» til «hva kan maskiner være for oss». Vi får alle et eller annet forhold til AI - på arbeidsplassen, skolen eller hjemme.

Hverdags-AI og «Game-Changing-AI»

Gartner snakker om hverdags-AI, som gir økt produktivitet og effektivitet, og «Game-Changing-AI», som fokuserer på å skape ny verdi gjennom nye produkter, tjenester, forretningsmodeller eller ny industri.

I denne episoden snakker vi om hverdags-AI innenfor to områder i livet; arbeidsplassen og skolen. Det er mange likhetstrekk og en del forskjeller. Vi dykker ned i dette.

Ukens gjester

Ukens gjester er Fredrik Sætre, senior teknologirådgiver fra Microsoft, og Elisabeth Palmgren, tidligere skoleleder, og nå ansvarlig for skolesatsingen i Atea Norge. Programleder er Christian Brosstad.

Dette er et opptak fra LIVE-podkast i Bergen. Lydfilen er bearbeidet med AI-verktøyet Adobe Podcast Beta - Enhance Speech.

Du finner episoden i alle podkastspillere, som f.eks. Apple Podkaster og Spotify.

Kortversjonen
  • Samtalen handler om bruk av AI (kunstig intelligens) på arbeidsplassen og i skolen. Gjestene belyser det transformative potensialet til AI i å forbedre dagligdagse prosesser, produktivitet og effektivitet, og hvordan AI har en plass i utdanningen.

  • Fredrik Sætre fra Microsoft og Elisabeth Palmgren, tidligere skoleleder og nå ansvarlig for skoleinitiativer hos Atea Norge, diskuterer fremveksten av verktøy som Microsoft Copilot og dets implikasjoner. For eksempel ses AI Copilot som et produktivitetsverktøy som kan bistå med å navigere i data og generere ideer for å øke produktiviteten på arbeidsplassen.

  • I tillegg legges det vekt på behovet for en kritisk tilnærming til hvordan AI brukes, og antyder at kompetansebygging er nødvendig, spesielt i utdanningssektoren. Samtalen berører bekymringer for plagiat og juks i skolene på grunn av AI-verktøy som Chat-GPT, og understreker nødvendigheten av at lærere og studenter forstår og engasjerer seg kritisk med disse teknologiene.

  • Betydningen av grunnleggende kunnskap, som grunnleggende matematikk, understrekes, da det er avgjørende for å forstå og utnytte AI-teknologier. Videre understrekes viktigheten av datakvalitet, ettersom AI-modellene er avhengige av data av høy kvalitet for å gi verdifulle innsikter.

  • Gjestene utforsker også AIs rolle i å skape likeverdige læringsopplevelser i skolene, der den kan hjelpe til med å personliggjøre læring for å hjelpe studenter som ellers kunne streve. De spekulerer også på AIs kapasitet til å redusere forskjellene mellom sterkere og svakere studenter ved å tilby tilpasset læringsstøtte.

  • AIs potensial i å automatisere rutineoppgaver, slik at enkeltpersoner kan engasjere seg i mer verdiskapende aktiviteter, diskuteres også. Samtalen beveger seg inn på de etiske overveielsene rundt AI, som utfordringene med «Deepfakes» og viktigheten av å være kritisk klar over informasjonskilder.

  • Podkasten avsluttes med en oppfordring til pedagoger og skoleeiere om å proaktivt engasjere seg i AI-spørsmål og verktøy, å sette det som en prioritet på agendaen, og ikke vente på at regulatoriske rammeverk skal etableres før man utforsker potensialet. Det legges vekt på presset om å utruste studenter med ferdighetene og kunnskapen til å navigere en teknologidrevet fremtid.

  • Det fremheves en optimistisk, men en forsiktig holdning til AI i arbeids- og utdanningssektorene, og behovet for en kritisk og informert tilnærming til implementering og bruk.

 

Kortversjonen er laget med AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av kommunikasjonsteamet i Atea.