17-01-2017

Hørt om roboten KermIT?

La meg introdusere roboten KermIT: En programvare som kan tyde tekst og bilder på ulike formater, plukke ut nødvendig informasjon fra en epost, ta enkle beslutninger og legge bestillinger inn i riktig ordreprogram – akkurat som mennesker.

Kermit robot

KermIT jobber med 100 prosent kvalitet og har kapasitet tilsvarende syv årsverk. Målsetningen er ikke å redusere antall ansatte, men heller gjøre at våre ansatte får mer tid til å rådgi kundene hvordan de kan løse sine forretningsmessige utfordringer, uten å bruke tid på administrative og manuelle oppgaver.

KermIT gir nye muligheter innenfor prosessautomatisering hos Atea. Allerede nå fyller KermIT blant annet ut 10 000 ordre årlig, et tall som vil øke raskt på kort tid.

Roboter tar automatisering ett skritt videre

En utfordring i automatiseringsarbeidet har vært samhandlingen mellom ulike systemer. Atea har kontinuerlig jobbet med å standardisere prosesser for å kunne automatisere mest mulig manuelt arbeid. Med tilgang til KermIT tar vi automatisering ett skritt videre. KermIT kan jobbe med mange ulike systemer samtidig uten at vi trenger endre noen av systemene, i tillegg krever KermIT lite tilsyn og kompetansestøtte.

Vi skal bruke energien vår på kundene

Vi vet at mange sitter med samme utfordringer. Vi vil gå foran og rådgi kunder som også ønsker å gå denne veien. Det diskuteres ofte om robotene vil ta jobbene til de ansatte. Det er ikke målsetningen med dette prosjektet, men heller at de ansatte skal fokusere på verdiskapning og kundeservice. Økt effektivitet vil heve nivået på kundeservicen ved at for eksempel ordrebehandlingen går raskere og uten menneskelige feil. På samme tid kan vi utnytte kompetansen internt bedre, fordi våre rådgivere får frigjort tid til å fokusere på mer kompliserte utfordringer og behov hos hver enkelt kunde hvor vi kan bistå.

En av Ateas pilarer er at vi skal bruke energien vår på kundene, men vi må også bruke den riktig. Det er kundetilfredshet som skaper lojaliteten og er avgjørende for oss som leverandør, til syvende og sist.

Utviklingen av roboter beveger seg i et rask tempo. Vi tror at fremtidsrobotene vil kunne ta mer avanserte prosesser og beslutninger. Potensialet for videre utvikling av roboter er derfor betydelig – også hos en kunnskapsbedrift som oss og jeg gleder jeg meg til fortsettelsen!

Fakta om KermIT:

  • RPA (Robotic Process Automation) er en programvare som kan settes inn i alle datasystemer. Systemet kan spesialtilpasses alle behov og innsettelsen trenger liten eller ingen IT-kunnskap, bare erfaring med programvaren. Programvaren kan spesialtilpasses for å følge opp hver enkel kundeprosess.