Vilkår for lånetelefon

Følgende betingelser gjelder ved aksept av lånetelefon fra Atea

 • Du mottar en lånetelefon med ønsket operativsystem: Android/iOS
 • Telefonen kommer uten lader
 • Tjenesten koster kr 399,-  eks. mva. (se øvrig informasjon for eventuelle ekstrakostnader ved skader e.l.)
 • I pakken med telefonen finner du en ferdig frankert returlapp
 • Enhet som skal til service må leveres innen 7 dager fra mottakelse av lånetelefon

Ved retur

 • Du må returnere lånetelefonen innen 14 dager etter at du har mottatt din reparerte enhet
 • Frankér pakken med returlappen du mottok sammen med lånetelefonen

Før retur må du

 • Deaktivere "Find my device-funksjoner"
 • Fjerne funksjoner som låser telefonen (eksempelvis DEP)

Atea oppfordrer deg til å slette alt privat innholdet på lånetelefonen før du leverer den tilbake. Dette gjør du ved å tilbakestille til fabrikkinnstillinger. (Atea vil uansett alltid slette innholdet når de mottar lånetelefoner i retur).

Kostnader

 • Pris for tjenesten er kr 399,- eks. mva
 • Dersom  du ikke overholder vilkårene, vil det påløpe ekstrakostnader
 • Dersom telefonen er skadet ved tilbakelevering er du ansvarlig for å dekke kostnaden for reparasjonen
 • I ytterst konsekvens kan du belastes for hele verdien på telefonen